skupstina

BANJA LUKA, 02. februara – Kolegijum Skupštine grada Banjaluka objavio je poziv za dodjelu akreditacije za učešće u radu radnih tijela gradskog parlamenta.

Javni poziv je otvoren 15 dana, a mogu se prijaviti nevladine organizacije, fondacije, sindikati i druga udruženja građana – registrovana u skladu sa zakonom.

Uz prijavu je potrebno dostaviti dokaz o registraciji, Izvještaj o radu za posljednju godinu, kao i precizno navesti naziv radnog tijela za koje se traži akreditacija, s tim da se prijava može dostaviti za najviše tri radna tijela. Akreditacija se dodjeljuje na godinu dana.

Kolegijum Skupštine Grada vrši odabir prijavljenih kandidata ocjenjujući reprezentativnost, veličinu i važnost zainteresovanih subjekata, kao i prostorne i vremenske kapacitete radnog tijela.

 (Banjaluka.net)