bezbjednost

BANJA LUKA, 28. novembra – Banjaluka bi idućeg ljeta trebala da dobije strategiju bezbjednosti grada, dokumenta koji bi morao dati smjernice za poboljšanje bezbjedonosne situacije u gradu na Vrbasu.

Predsjednik Foruma za bezbjednost grada Radislav Jovičić je rekao da je ovaj forum od njegovog osnivanja išao u tom pravcu da je potrebna izrada jedne takve strategije.

– Sada smo došli do realizacije i pripremili smo određenu dinamiku kako bi se ona trebala provesti. Trenutno smo u fazi traženja potencijalnog partnera i mislim da sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) imamo prilično dobru komunikaciju, da bi oni eventualno mogli biti većinski finansijer izrade jedne ovakve strategije, a da ne opterećujemo budžet grada – rekao je Jovičić.

Objasnio je da bi nova strategija trebala biti pripremljena u narednih 5 do 9 mjeseci.

– Do ljeta bi ona trebala biti spremna kako bi je ponovo poslali u Skupštinu grada na usvajanje i kako bi onda ta strategija postala operativna – naveo je on.

Napomenuo je da je cilj startegije da obuhvati što više segmenata kada je u pitanju ljudska bezbjednost.

– Važno je da se kroz nju posvetimo građanima Banjaluke i svemu onom što utiče na bolji bezbjednosni životni standard, od opšte bezbjednosti do bezbjednosti u saobraćaju i svega onoga što utiče na bolji kvalitet života svakog pojedinca – rekao je on.

Dodao je kako je važno da se jedna takva strategija donese te da se prvi rezultati mogu očekivati za dvije do tri godine.

Forum za bezbjednost je formiran lani. Ovo savjetodavno tijelo je u međuvremenu sprovelo i određene aktivnosti kao što je anketa sa izvještajem o stanju bezbjednosti na području Banjaluke. U tom izvještaju su navedene određene preporuke, a jedna od njih je i izrada strategije bezbjednosti.

Gradski Forum za bezbjednost podnio je Skupštini grada inicijativu za izradu strategije bezbjednosti na području Banjaluke, a koju su odbornici prihvatili na posljednjem zasjedanju gradskog parlamenta.

Anketa

U istraživanju koje je sproveo Forum za bezbjednsot grada bilo je obuhvaćeno 1.600 ispitanika, od čega su 1.354 anketna lista prihvaćena i obrađena, a ostalih 246 su zbog nedostataka, nekompletnosti i nedosljednosti isključeni.

Anketa je pokazala da su Banjalučani zainteresovani da na neki način daju doprinos u rješavanju bezbjednosnih problema u gradu, a imaju i prijedloge kako da se stanje unaprijedi. Prvi je da se strože kazne počinioci prekršaja i krivičnih djela. Istraživanje je pokazalo da su naselje Lauš i centar grada dijelovi Banjaluke u kojima se građani osjećaju nesigurno i najviše ugroženo, te da se dobar dio Banjalučana ne bi obratio za pomoć policiji ili bilo kome drugom u slučaju opasnosti, jer smatraju da ionako nema svrhe.

(Srpskainfo)