BANJALUKA, 03. januara – Slobodan Gavranović, gradonačelnik, odredio je da se u subotu organizuje dežurstvo Prijemne kancelarije koje će raditi od osam do 13. časova, zbog više neradnih dana.

Građani će na taj dan moći da dobiju usluge izdavanja izvoda iz matičnih knjiga, ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, te da predaju podnesak.

Inače, u skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske, Gradska uprava Grada Banjaluka neće raditi 6. i 7. januara ove godine, objavile su Nezavisne novine.

U te dane – 6. i 7. januara – biće obezbijeđeno telefonsko dežurstvo radi obavljanja neodložnih poslova Prijemne kancelarije (ovjere potpisa) i poslova Matične službe. U tim slučajevima, građani mogu da se obrate putem brojeva telefona: 051/244-444 i 051/244-533.

Neradni dan je i 9. januar – Dan Republike.