rodni list

BANJA LUKA, 12. marta – Grad Banja Luka će i ove godine besplatno izdavati izvode iz matičnih knjiga rođenih za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji su rođeni u Banjoj Luci.

Besplatne rodne listove dobiće i budući prvačići, što isključuje potrebu da roditelji samoinicijativno dolaze u Gradsku upravu radi pribavljanja ovog dokumenta.

Škole će u Gradsku upravu trebati dostaviti konačne spiskove prvačića, kada se za to steknu uslovi. Radi odgovarajućeg informisanja roditelja, odgovorni u svim osnovnim školama upućeni su da obavještenje o provođenju ove akcije, istaknu na vidno mjesto na ulazima škola, naglašavajući, pri tom, da nema  potrebe da roditelji idu pojedinačno matičarima, radi pribavljanja izvoda iz knjiga rođenih u vezi sa upisom maturanata i prvačića – istakli su iz Odjeljenja za opštu upravu.
Naglašavaju da je Gradska uprava, i ove godine, blagovremeno počela sa aktivnostima izdavanja izvoda, koje imaju za svrhu olakšavanje i ubrzavanje procedure u vezi sa upisom učenika.

Međutim, aktuelna dešavanja sa zatvaranjem škola do kraja marta, zasigurno će imati refleksiju i na dužinu ovogodišnje akcije, prevashodno iz razloga što spiskovi učenika, dok škole ne rade, ne mogu biti izrađeni i dostavljeni u Gradsku upravu. Bez obzira na trenutnu situaciju, nadležna odjeljenja će istrajati u nastojanju da blagovremeno, do kraja školske godine za maturante osnovnih i srednjih škola Banje Luke, obezbijedi izvode iz MK rođenih, radi upisa na viši stepen obrazovanja, a za prvačiće do rokova utvrđenih za upis u osnovne škole – zaključili su resornih odjeljenja.

 (Banjaluka.net)