manjaca

BANJA LUKA, 04. oktobra – Pripadnici Policijske uprave Banjaluka došli su do informacije da se na području kruga bivše kasarne na Manjači proteklih sedam dana vrši bespravna sječa šume.

Na osnovu prikupljenih informacija i saznanja, policijski službenici su u Karanovcu kod Banjaluke, u dvorištu lica koje se bavi cijepanjem i prodajom drvnih sortimenata uočili 50 do 60 metara kubnih trupaca na kojima je određena količina imala šumske pločice i čekić, dok preostala količina nije imala ova obilježja.

O svemu ovom obavješteni su inspektori za šume, predstavnici Šumskog gazdinstva Banjaluka, a u toku je rad na utvrđivanju postojanja elemenata krivičnog djela, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Zajedničkim aktivnostima MUP-a Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Inspektorata i preduzeća “Šume Republike Srpske” Sokolac od maja ove godine provedeno je šest odovojenih akcija kontrole drvoprerađivačkih postrojenja – pilane, cijepači i peletare, prometa šumskih drvnih sortimenata te aktivnosti usmjerenih na suzbijanje bespravne sječe i šumskih krađa.

Ukupno je oduzeto 641,26 metara kubnih drvnih soritmenata, od čega na drvoprerađivačkim postrojenjima 520,86 metara kubnih, dok je u prometu oduzeto 65,97 metara kubnih drvnih sortimenata.

Ove akcije realizovane su na području šumskih gazdinstava Doboj, Gradiška, Prijedor, Ribnik, Milići, “Vrbanja” Kotor Varoš, “Borja” Teslić, “Čemernica” Kneževo, “Gorica” Šipovo, “Lisina” Mrkonjić Grad, “Majevica” Lopare, “Birač” Vlasenica, “Visočnik” Han Pijesak, “Romanija” Sokolac i “Jahorina” Pale.

Ove aktivnosti realizovane su s ciljem realizacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom za borbu protiv suzbijanja bespravne sječe, krađe i nelegalnog prometa drvnih sortimenata.

MUP Republike Srpske ističe da će u koordinaciji sa nadležnim subjektima i u narednom periodu aktivno provoditi aktivnosti usmjerene na suzbijanje bespravne sječe, krađe i nelegalnog prometa drvnih sortimenata, naročito na onim područjima gdje je ova problematika najizraženija.

(Srna)