BANJA LUKA, 17. septembra – Značajnija ulaganja na uspostavljanje arboretuma, botaničke zbirke raznih vrsta stabala i žbunja iz svih dijelova svijeta, u Trapiskoj šumi se mogu očekivati za dvije godine, a za te namjene je planirano milion KM.

Već neko vrijeme se najavljuje realizacija ovog projekta na potezu od Banjalučke pivare prema naselju Česma, dok bi se u sklopu arboretuma trebala nalaziti i nova rekreativna zona.

Dosadašnja relizacija projekta je obuhvatala pripremu potrebne dokumentacije, a bilo je i manjih radova na terenu. Tako je 2018. urađena proreda šumske vegetacije i saniran put kroz šumu, a prikupljena je velika količina smeća sa divljih deponija koje su na tom prostoru napravili nesavjeseni pojedinci. U međuvremenu se u relizaciju ovog projekta uključilo i ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, koje će zajednički s Gradom finansirati njegovu relizaciju.

– Planirano je investiranje milion KM i u pitanju su sredstva Svjetske banke. Početak realizacije će zavisti od toga kada će ona biti operativna, ali za očekivati je da bi radovi na terenu mogli početi 2022. – kazali su u ovom ministarstvu i napomenuli da će se ovim novcem riješiti i pitanje oblikovanja dijela obale Vrbasa na koji izlazi arboretum.

Dodali su da za ovaj projekat planska dokumentacija već postoji, te da se trenutno radi izvođačka projektna dokumentacija.

Pejzažni arhitekta Ognjen Šukalo je rekao da će u Trapistima biti obuhvaćeno šumsko područije od oko 100 hektara.

– Neće taj cjelokupni prostor biti obuhvaćen izmjenama, odnosno pojedini prostori uopšte neće biti tretirani. Samim konceptom uređenja arboretuma je predviđeno da 30 do 40 odsto tog prostora ostane pod autohtonom šumom, tamo gdje je utvrđeno da je u dobrom stanju – naveo je on.

Napomenuo je da je planirana i nabavka sadnog materijala za ovaj prostor, regulisanje potreba koji se tiču same hidrologije, jer se ta zona nalazi uz rijeku Vrbas, te uređenje prostora koje bi obuhvatilo staze, postavljanje znakova, klupa i ostalo.

Planirana je i gradnja jednog objekta u centralnoj zoni u blizini saobraćajnice koja prolazi kroz šumu, a koja bi prema idejnom rješenju trebao imati više namjena. Tu bi trebao da bude mali centar za posjetioce, prostor za rad osoblja, tehnička prostorija, ostava za opremu, toaleti za posjetioce, staklenik u zatvorenom, koji bi djelimično trebao služiti kao rasadnik…