U Republici Srpskoj sklopljena su 5.822 braka tokom prošle godne, što je u odnosu na prethodnu godinu 144 braka manje.

Prema posljednjim raspoloživim podacima Eurostata za 2017. godinu, stopa nupcijaliteta u EU-27 bila je 4,4 sklopljena braka na 1.000 stanovnika, a u Republici Srpskoj, u 2019. godini, bilo je 5,1 sklopljenih brakova na 1.000 stanovnika.

Nupcijalitet predstavlja odnos sklopljenih brakova neke zemlje prema ukupnom broju njenih stanovnika, ili prema broju osoba sposobnih za brak.

– U prošloj godini nastavljen je isti trend kao u prethodnim godinama. Prosječna starost pri sklapanju braka za mladoženju bila je 32,1 godinu i u odnosu na prethodnu godinu je nepromijenjena. Prosječna starost pri sklapanju prvog braka za mladoženju bila je 30,2 godine. U periodu 1998-2019. godine, granica sklapanja prvog braka za mladoženju povećana je za 1,6 godina – navode u Zavodu za statistiku.

Ukupna prosječna starost nevjeste pri sklapanju braka u odnosu na prethodnu godinu je nepromijenjena i iznosi 28,9 godina, dok se granica sklapanja prvog braka smanjila za 0,1 godinu i iznosi 27,2 godine. Prosječna starost sklapanja prvog braka za nevjestu u periodu 1998-2019. godine, povećana je za 2,5 godina.

Nevjeste u Republici Srpskoj ranije sklapaju brak od mladoženja. U starosti 15-19 godina, brak je sklopilo 306 nevjesta, dok su u istoj starosnoj grupi brak sklopila 22 mladoženja.

-Evidentno je odgađanje sklapanja braka, kako za mladoženje tako i za nevjeste. Uočava se sve veće približavanje zapadnoevropskom tipu bračnosti, koji se odlikuje sve kasnijim ulaskom u brak i odgađanjem braka, što dovodi do smanjenog nataliteta i samim tim do pojave sve češćeg negativnog prirodnog priraštaja, te smanjenja broja stanovnika pojedinih područja – poručuju statističari.

Istovremeno, tokom prošle godine u Republici Srpskoj zabilježeno je 920 razvedenih brakova. Prema posljednjem zajedničkom prebivalištu, najveći broj razvedenih brakova zabilježen je u Banjaluci i to 232, Bijeljini 81, Prijedoru 79, Doboju i Zvorniku po 49.

U odnosu na posljednje raspoložive podatke Eurostata za stopu divorcijaliteta EU-28 (2015. godina), Republika Srpska se nalazi ispod prosjeka. Stopa divorcijaliteta u EU-28 (2015. godine) bila je 1,9 razvedenih brakova na 1.000 stanovnika, a u Republici Srpskoj u 2019. godini bilo je 0,8 razvedenih brakova na 1.000 stanovnika. Na 1.000 sklopljenih brakova bilo je 158 razvedenih brakova.

Divorcijalitet označava kretanje pojave razvoda brakova na nekom području i u određenom vremenskom periodu. Brojčano se obično izražava u upoređivanju s brojem sklopljenih brakova ili na određen broj stanovnika.

Od ukupnog broja razvedenih brakova u Srpskoj u 2019, od prve do pete godina braka razvelo se 21,7 odsto parova, 20,8 odsto parova se razvelo između pet i devet godina trajanja braka. U toku prve godine braka razvelo se 2,6 odsto parova, a ukupan procenat brakova razvedenih nakon 25 i više godina bio je 15,3 odsto.

Prosječna starost muža pri razvodu braka veća je od starosti žene za četiri godine i iznosi 42,9 godina, a žene 38,9 godina.

Najveći broj razvedenih brakova je bez izdržavane djece, oko 59,5 odsto, sa jednim djetetom oko 22,7 odsto, sa dvoje i više djece oko 17,8 odsto.

(Srpskainfo)