BANJALUKA, 11. maja – Djeca u banjalučkim vrtićima su među rijetkima koje svakog jutra na vratima umjesto teta dočekaju čike, a pet muških vaspitača u javnim predškolskim ustanovama pokazuje da ovo nije posao rezervisan samo za žene.

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Radulović potvrdila je da se muški vaspitači dobro brinu o djeci, kao što to rade vaspitači ženskog pola.

“Muških vaspitača u našim vrtićima ima ukupno pet, ako računamo i vaspitača koji predaje engleski jezik svim grupama i fizioterapeuta”, rekla je Radulovićeva i dodala da najstariji vaspitač radi u vrtiću “Kolibri”, a najmlađi u vrtiću “Dora”.

Vaspitač iz “Kolibrija” Mladen Majstorović rekao je da se prije osam godina zaposlio kao vaspitač, prenosi Glas Srpske.

“Imam dovoljno ljubavi, igre i poštovanja za djecu, mislim da drugačije doživljavaju muškog vaspitača, ali ne zbog straha, već kao što kod kuće drugačije doživljavaju oca”, kazao je Majstorović i dodao da mu ovaj posao “ide od ruke”.

Sociolog Biljana Milošević kazala je da se muškarci nerado odlučuju da upišu ovaj smjer na fakultetima, jer je uobičajeno mišljenje da je ovo zanimanje predodređeno za djevojke, zbog nekadašnje podjele na muško-ženske poslove.

“Mališani muške vaspitače doživljavaju drugačije, jer u njima vide i autoritet i drugu vrstu komunikacije”, kazala je Miloševićeva i dodala da muški vaspitači mogu vrlo dobro da rade ovaj posao, bez straha da neće biti jednako uspješni kao njihove koleginice.

Roditelj Smiljana Arsenić rekla je da ne razlikuje vaspitače po polu, već po profesionalnosti, te da polna diskriminacija ne smije da postoji ni u jednoj profesiji.

“Vjerujem da bi se muškarac jednako dobro brinuo o mom djetetu kao i žena”,  rekla je Arsenićeva.

Kontrole

Nataša Radulović je rekla da vaspitači prije zaposlenja u javnim vrtićima prolaze stroge kontrole.

“Pored toga, tokom rada u vrtiću svakodnevno ih kontrolišu državne i gradske inspekcije”, kazala je Radulovićeva.