civilna-zastita

BANJA LUKA, 10. marta – Građevinska mehanizacija Civilne zaštite pokrenuće iduće sedmice preventivnu akciju uređenja bujičnih potoka na 12 lokacija na širem gradskom i prigradskom području, u nastojanju da se spriječi njihovo izlivanje u slučaju oblinijih padavina.

Na osnovu izvještaja komisije koja je obišla sve kritične tačke, sačinjeni su planovi za uređenje ovih vodotokova i akumulacija sa mjerama, nosiocima posla i vremenskim rokovima za izvršenje.

-Svi kritični vodotokovi u gradu, potoci bujičari, kanali i propusti za odvodnju oborinskih voda kao i akumulacije na vodozaštitnim objektima su evidentirani i moraju biti očišćeni do kraja maja ove godine – kaže šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Mladen Ćućun.

Kritični vodotokovi evidentirani su u: Vrbanji, Debeljacima, Priječanima, Saračici, Obilićevu I i II, Česmi, Karanovcu, Bronzanom majdanu, Borkovićima, Rekavicama i Kočićevom vijencu.

Prema nalogu gradonačelnika Igor Radojičića, ovo vodotokovi moraju biti očišćeni do maja, s tim da će ova akcija biti ponovo provedena u septembru i oktobru ove godine, prije većih padavina.

 (Banjaluka.net)