osiguranje

Bivši borci i ratni invalidi nisu dužni donositi dodatnu dokumentaciju za prijavu na zdravstveno osiguranje i njima će se odmah nakon prijave u Fondu zdarvstvenog osiguranja izdavati i ovjeravati zdravstvena knjižica.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS danas je utvrdilo proceduru o kojoj su obavijestili i Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS prijaviće na zdravstveno osiguranje Poreskoj upravi RS sve korisnike po propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite žrtava ratne torture, koji su osiguranje koristili po osnovu nezaposlenosti.

Iz ovog Minisatrstva su obavijestili Fond zdravstvenog osiguranja RS da će kao uplatilac doprinosa za zdravstveno osiguranje boračkih kategorija, prijavu na zdravstveno osiguranje Poreskoj upravi RS izvršiti po automatizmu, a na osnovu evidencije Zavoda za zapošljavanje RS.

– Tako da gradski i opštinski organi uprave nadležni za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata nemaju obavezu u pogledu prijava na zdravstveno osiguranje za navedene kategorije. Nepotrebno ih je upućivati u gradske i opštinske organe uprave radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu – objasnili su iz Ministarstva.

(Srpskainfo)