dragocaj

BANJA LUKA, 16. novembra – Mjesna zajednica Dragočaj bi iduće godine trebalo da dobije novu ambulantu porodične medicine procijenjene vrijednosti oko 280.000 KM, potvrdili su za “Nezavisne” u Domu zdravlja.

 Nova ambulanta je predviđena Strategijom razvoja grada u periodu 2018-2027. godine u okviru projekta “Unaprijeđena dostupnost primarne zdravstvene zaštite i infrastrukturnih kapaciteta za pružanje usluga zdravstvene zaštite”.

U budžet grada za 2020. godinu uvrštene su nove ambulante porodične medicine.

U Domu zdravlja su rekli da je za iduću godinu planirana izgradnja objekta ambulante porodične medicine u MZ Dragočaj te da je prijedlog rješenja za gradnju poslat gradu.

“U prijedlogu se nalaze izgled i sadržaj ovog objekta, trebalo bi da ima dvije ordinacije za preglede pacijenata kod porodičnog doktora, jednu prostoriju za intervencije, kao i prostoriju za laboratorijske usluge”, kazali su u Domu zdravlja.

Prema njihovim riječima, gradu je poslat i prijedlog rješenja prostora za ambulantu porodične medicine u Aginom Selu.

“Predloženo je da se izgradi novi objekat ili iznajmi adekvatan prostor za potrebe ambulante, jer je trenutni objekat nenamjenski za potrebe pružanja usluga porodične medicine”, istakli su u Domu zdravlja.

Trenutna ambulanta porodične medicine u Dragočaju ne ispunjava uslove za veliki broj pacijenata koji su u njoj prijavljeni, a zbog kiša se i izlije rječica Dragočajka i poplavi ulaz u ambulantu, koja ionako ubrzano propada.

Slavenko Tadić, predsjednik Savjeta MZ Dragočaj, rekao je da je izgradnja nove porodične ambulante u ovom naselju veoma značajna. “Ovo je velika mjesna zajednica koja obuhvata tri sela: Dragočaj, Ramiće i Barlovce, a našoj ambulanti pripadaju i mještani MZ Prijakovci, kao i dio MZ Kuljani”, pojasnio je Tadić.

Dodao je da ambulanta obuhvata više od 10.000 stanovnika te da je potrebna veća s više sadržaja jer se broj korisnika konstantno povećava.

“Trenutno nemamo laboratoriju i ne dolaze specijalisti, dolazi nam samo doktor porodične medicine koji vrši preglede, a s obzirom na to da imamo veliki broj prijavljenih korisnika ovo je zaista potrebno”, zaključio je Tadić.

(Nezavisne)