topic

BANJA LUKA, 26. decembra – Godinu koja je na izmaku obilježili su između ostalog i početak izgradnje dugoočekivanog mosta na Savi kod Gradiške koji bi Republiku Srpsku povezao sa Evropom, uveden je zavoreni sistem naplate na autoputevima, te ubrzan početak izgradnje autoputa koji bi RS povezao sa Srbijom.

O realizovanim projektima u 2019. godini ali i o planovima za naredni period razgovarali samo sa Dušanom Topićem, direktorom “Autoputeva Republike Srpske”.

Da li ste zadovoljni onim što su „Autoputevi RS“ uradili u godini na izmaku i šta biste izdvojili kao najznačajnije?

Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka u 2019. godini obilježilo je važan jubilej – 10 godina rada i postojanja. Prvom decenijom postojanja možemo biti zadovoljni iz nekoliko razloga, a glavni je činjenica da je u tih 10 godina, Republika Srpska dobila dva savremena autoputa, ukupne dužine 106 kilometara, te da je napokon našla svoje mjesto na evropskoj transportnoj mapi. Izgradnjom autoputa E 661 Gradiška-Banja Luka i autoputa „9. januar“ Banja Luka- Doboj, utvrđena je kičma buduće mreže autoputeva u Srpskoj, kao projekta od strateškog interesa za cijelu Srpsku. Кada govorimo konkretno o 2019. godini, kao najvažniju izdvajamo činjenicu da smo obezbijedili kontinuitet u izgradnji mreže autoputeva, budući da je nedugo po završetku izgradnje autoputa „9. januar“ otpočela gradnja prvih kilometara autoputa na transevropskom koridoru 5c na teritoriji Republike Srpske. Isto tako, 2019. godinu pamtićemo i kao godinu konačnog početka izgradnje dugoočekivanog mosta preko rijeke Save, kod Gradiške, koji će postojeću mrežu autoputeva u Republici Srpskoj povezati na evropsku. Pored toga, ubrzano se sprovode aktivnosti i na pripremi za izgradnju autoputa ka Srbiji, što je jedan od prioriteta Republike Srpske.

Na autoputevima u Republici Srpskoj ove godine uveden je zatvoreni sistem naplate putarine. Kakav je finansijski efekat od naplate putarine u ovoj godini i kakva su Vaša očekivanja za naredni periodu kada je riječ o ovakvom sistemu naplate i da li se mogu očekivati novine i olakšica za građane?

Sistem naplate putarine na autoputevima u Republici Srpskoj u novembru ove godine u potpunosti je zatvoren i naplata se odvija po pređenom kilometru. Podsjetiću da je na autoputu E 661 Gradiška-Banja Luka naplata putarine započela još u martu 2015. godine, kroz otvoreni sistem, koji je karakterisala jedna ulazno izlazna stanica, tačnije Naplatna stanica „Jakupovci“. Visina putarine bila je 2,5 km, nezavisno od toga koliko je korisnik prešao kilometara. Na autoputu „9. januar“ Banja Luka- Doboj, naplata putarine se od početka odvijala u zatvorenom sistemu. Izgradnjom naplatnih stanica u Čatrnji, Novoj Topoli i Aleksandrovcu, stvoreni su svi uslovi za zatvaranje sistema i na autoputu Gradiška-Banja Luka, te uvezivanje sa sistemom na „9. januaru“. U prvih mjesec dana rada u potpuno zatvorenom sistemu naplate, primjetan je trend povećanja prihoda i povećanja saobraćaja, čime možemo da budemo zadovoljni. Inače, trend povećanja broja vozila, samim tim i prihoda, primjetan je od prošlogodišnjeg puštanja u saobraćaj kompletnog autoputa „9. januar“. Ipak, projektovani broj vozila na autoputevima u Republici Srpskoj, siguran sam, biće dostignut po završetku izgradnje mosta preko rijeke Save, kod Gradiške i povezivanjem naše mreže na mrežu evropskih saobraćajnica. Što se tiče popusta za korisnike usluga, kao što je poznato, popust postoji i sada, prilikom kupovine TAG uređaja za korištenje elektronske naplate putarine. Naime, pri svakoj dopuni računa, korisnik ostvaruje popust u iznosu od 15 odsto. Uredbom Vlade Republike Srpske o visini putarine, preduzeću je data mogućnost povećanja tog popusta do 25 odsto, što ćemo u narednom periodu, sigurno i iskoristiti.

Kada građani RS mogu očekivati nastavak povećanja mreže autoputeva u RS i koji su to prioriteti za izgradnju?

Tokom ove godine počela je izgradnja prvih kilometara na 5c kroz Republiku Srpsku. Riječ je o prvih šest kilometara autoputa, sa dvije velike saobraćajne petlje, i to petlja „Tovira“ i petlja „Кostajnica“. Do kraja godine očekujemo raspisivanje tendera za izgradnju još šest kilometara na pravcu od Petlje „Кostajnica“ do međuentitetske granice na Putnikovom brdu. Ta dionica je nešto zahtijevnija od ove prve, jer na njoj treba da budu izgrađeni most preko rijeke Bosne, zatim veliki usjek, jedan vijadukt i dva tunela, od kojih je će jedan biti dugačak 1.6 metara. Ukoliko sve bude teklo prema planu, izgradnja ove dionice mogla da bi da počne do kraja sljedeće godine. Pored toga, ubrzano se radi na pripremi realizacije projekta izgradnje autoputa prema Srbiji, što je svakako prioritet u narednom periodu. Za sada se najviše radi na pripremi projekta autoputa od Rače, preko Bijeljine do Brčkog. Provode se aktivnosti i na realizaciji projekta izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor, koji će na osnovu ugovora o koncesiji graditi kineski partner.

Koje su posljednje informacije sa kojima raspolažete kada je u pitanju autoput Sarajevo-Beograd?

Кao što je poznato, Srbija je, sa svoje strane, sredinom septembra ozvaničila početak izgradnje autoputa od Кuzmina do Rače, uključujući i most preko rijeke Save. Ovih dana u Beogradu je konačno potpisan i međudržavni sporazum o realizaciji ovog projekta, između Srbije i Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu. Mi smo, sa svoje strane, pripremili i plan parcelarije za autoput Rača-Bijeljina-Brčko, koji je usvojen prošle sedmice od strane Narodne skupštine Republike Srpske i aktivnosti se u tom pravcu odvijaju u dobrom smjeru. Kao što je poznato, pomenuta saobraćajnica dio je velikog projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, odnosno njegovog sjevernog kraka. Drugi krak takođe će ići teritorijom Republike Srpske, na pravcu od Višegrada preko Rogatice, Sokoca, pa do Istočnog Sarajeva. U toku je priprema projektne dokumentacije i za tu dionicu, što pokazuje koliko je, ustvari, Republici Srpskoj stalo do realizacije ovih projekata.

U oktobru su ozvaničeni radovi na izgradnji mosta na Savi kod Gradiške. Kakva su Vaša očekivanja i koliki je značaj tog projekta za RS?

Most preko rijeke Save kod Gradiške jedan je od najznačanijih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, jer će on u budućnosti mrežu autoputeva u Republici Srpskoj povezati sa Evropom. Na realizaciju tog projeta čekalo se više od 10 godina, često je bio kolateralna šteta nerazumijevanja Zagreba i Sarajeva, ali smo napokon dočekali da počnemo sa gradnjom. Naša očekivanja su velika, jer ćemo tim mostom dati puni smisao postojećim autoputevima u Srpskoj, što će, svakako, uticati i na rast saobraćaja i prihoda. Uostalom, za neke dvije godine, svi ćemo imati priliku da se uvjerimo koliko nam je taj most značajan.

Kakvi su planovi „Autoputeva RS“ za 2020. godinu? Na šta će biti stavljen najveći fokus?

Кao i do sada, naši planovi se baziraju na kvalitetnoj pripremi budućih projekata i obezbjeđenju finansijskih sredstava za njihovu realizaciju. Iduće godine nas očekuje nastavak izgradnje Кoridora 5c, kako prema jugu, tako i prema sjeveru, jer su u planu pregovori o nastavku izgradnje od Doboja prema Vukosavlju. Isto tako, očekujemo određene pomake u realizaciji projekta izgradnje autoputa prema Mliništu. Кao što je poznato, sa kineskim partnerima smo potpisali i komercijali ugovor o izgradnji, te čekali okončanje pregovora o preferencijalnom
kreditu sa kineskom državnom bankom. Budući da je banka, kao garanciju, tražila pismo podrške projektu od strane zajedničkih organa BiH, do završetka pregovora nije došlo sve do danas, jer Savjet ministara BiH u prethodnom sazivu nije poslao traženo pismo banci. Očekujemo da novi saziv Savjeta ministara „otkoči“ ovaj projekat. Isto tako, pred nama su i aktivnosti na pripremi projektno-planske dokumentacije za izgradnju mreže brzih puteva u Srpskoj.

(Banjaluka.net)