krupa

BANJA LUKA, 16. februara – Turistička organizacija Banjaluka (TOBL) u ovoj godini planira organizovati eko akciju uređenja izletišta u Krupi na Vrbasu kako bi očistili smeće koje su iza sebe ostavili nedogovorni pojedinci.

Cilj je da se ovaj prostor pripremi za novu sezonu posjetilaca, a u planu je da se očisti dio oko slapova i vodenica, trasa od vodenica do manastira te izvoršte rijeke Krupe.

– Lani smo uočili da tamo ima dosta otpada i divljih deponija. Posjetioci nažalost  bacaju smeće na tom izletištu pogotovo kraj staza što nije lijepo vidjeti. Ove godine ćemo napraviti akciju da se to očisti i pripremi za izletnike – kazali su u TOBL-u.

Pored ove akcije čišćenja, iz TOBL-a poručuju da će raditi na tome da se ovaj problem i sistemski rješi.

– Radićemo na tome da se ta lokacija uključi u redovan odvoz smeća, odnosno da se postave veće kante ili kontejneri na dva punkta gdje bi posjetioci mogli da odlažu smeće a koje bi se redovno odvozilo. Naravno tu trebamo pomoć grada Banjaluka i službe koja vodi računa o otpadu na tom prostoru. Kontaktirali smo MZ Krupa na Vrbasu i dogovorili smo se da ćemo uputiti dopis resornom odjeljenju kako bi se ove lokacije  uvrstile u redovno servisiranje i odvoza smeća – naveli su TOBL-u.

Iako ovo izletište obuhvata veći prostor, iz TOBL-a poručuju da nije potrebno da se postavljaju kontejneri ili kante na više mesta.

– Svjest ljudi treba biti na većem nivou, da shvate da je to naše dobro i priroda koju trebamo čuvati i na tom pitanju treba proraditi. Nije potrebno da na svakom ćošku bude kanta za smeće – naglasili su u TOBL-u.

Krupa na Vrbasu je mjesto sa izuzetnim prirodnim i kulturnim vrijednostima kao što su slapovi, mlinovi i izvori Krupe, Strikina pećina, manastir Sv. Ilija (1289), crkva brvnara (XVI vek) i srednjovjekovni grad Greben (1192), pogoduje razvoju izletničkog, vjerskog, sportsko-rekreativnog, naučnog, seoskog i ribolovnog turizma.

U Krupi na Vrbasu su uređene lake i srednje teške pješačke staze koje povezuju znamenite turističke motive u okruženju.

Uređenje staza

Iz gradske Turističke organizacije poručuju da će ove godine biti potrebne određene intervencije na srednjovjekovnim gradovima Zvečaj i Greben.

– Ustanovili smo da tu treba napraviti određene intervencije i popravke, odnosno zanoviti ladare, signalizaciju i klupe te na nekoliko lokacija  urediti staze. Ima dijelova gdje je vegetacija izrasla na samim stazama i to treba iskrčiti da bi posjetioci lakše imali pristup ovim lokacijama – naveli su u TOBL-u.

Ostaci Zvečaja se nalaze desetak kilometara južno od Banjaluke, na južnim padinama stjene nad lijevom obalom Vrbasa.

Zvečaj se prvi put pominje 1404. godine a pretpostavlja se da je utvrđenje starije od ovog vremena.

Grad se sastojao od citadele, bedema koji se spuštaju ka Vrbasu i kula od kojih je jedna sačuvana do visine od oko deset metara. Greben se nalazi u Krupi na Vrbasu.

Prvi put se pominje u izvorima 1192. godine. Grad je stradao prilikom pada Jajačke banovine pod Turke 1527-1528. godine.

Čini se da je u periodu turske uprave grad napušten. Danas je u ruševnom stanju. Nešto bolje je sačuvana samo kula nad Vrbasom i dio bedema koji se spuštaju prema kanjonu rijeke.

(Srpskainfo)