BANJALUKA, 12. februara – Fond PIO pripremio program socijalnog zbrinjavanja radnika.

“Za prijavljene radnike će se vršiti uplata doprinosa iz fondova za socijalno zbrinjavanje radnika nakon što je iznos dogovoren između Fonda PIO i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite”, saopšteno je iz Fonda.

Prijave se podnose u filijalama Fonda, u opštini prema sjedištu poslodavca.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i na web stranici Fonda PIO Republike Srpske.

Uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz fondova za socijalno zbrinjavanje radnika odobrava Vlada Republike Srpske za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama, tj. nasljednici i osiguranici, ako nema obveznika doprinosa.

Foto: banjaluka.net