zemljiste 1

BANJA LUKA, 09. avgusta – Privatni investitori bi tokom ovog mjeseca trebali dobiti šansu da se nadmeću za atraktivno gradsko zemljište na kojima će dobiti priliku da grade stambeno-poslovne zgrade, a zauzvrat Grad Banjaluka će postati vlasnik određene kvadrature u izgrađenom objektu.

Radi se o projektu Gradske uprave putem kojeg aktuelna administracija želi obezbijediti nove prostore za društvene sadržaje tako što će privatnom kapitalu ponuditi 6 lokacija u naseljima Lazarevo, Obilićevo, Centar, Ada i Česma, na kojima će se izgraditi objekti u čijem prizemlju bi trebalo da budu vrtići, mjesne zajednice, ambulante, sjedišta udruženja građana ili u kojima će moći raditi neke od gradskih službi.

Ovaj način gradnje omogućen je kroz Regulacioni plan za interpolaciju objekata društvenih sadržaja na užem području grada. Izrada tog dokumenta je počela još 2017, ali je nakon niza primjedbi, usaglašavanja, pa čak i pobune mještana pojedinih dijelova grada koji nisu bili zadovoljni predloženim, usvojen na Skupštini grada tek prije malo više od dva mjeseca.

Prema posljednjim informacijama, početak realizacije tog projekta se tek sada može očekivati.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Slobodan Stanarević je rekao da se obavljaju posljednje pripreme te da bi tokom ovog mjeseca trebalo biti sve spremno za licitaciju.

– Ponudićemo sve lokacije odjednom. Nećemo ići u odvojene postupke i najvjerovatnije ćemo lokacije podjeliti u tri LOT-a.  Vezivaćemo, naprimjer, Obilićevo sa Česmom, Lazarevo naprimjer sa Centrom, da ne dođemo u situaciju da svi žele one lokacije koje su bliže gradskom jezgru, a da za druge nema zainteresovanih i da u Česmi niko ne želi da gradi – kazao je Stanarević.

Objasnio je da se neće raditi o klasičnoj licitaciji u kojoj se zemlja prodaje za određenu sumu već da će Grad tražiti da bude vlasnik određene izgrađene površine u tom novom objektu.

bobi

– U zavisnosti od lokacije tražićemo da to minimalno bude između 16 i 18 odsto. Koliko će to na kraju biti zavisiće od ponuda zainteresovanih investitora – kazao je Stanarević.

Ekonomista Zoran Pavlović je rekao da se radi o ubičajenoj praksi, koju su do sada uglavnom koristila fizička lica, a koju očigledno i Grad želi da iskoristi.

– Privatno lice, koje je vlasnik zemljišta, i investitor se dogovore da u zamjenu za ustupanje zemlje dobije određen procenat izgrađenih prodajnih kvadrata u novom objektu, odnosno da u zamjenu za zemlju njen vlasnik dobije, naprimjer, određen broj stanova. To je uobičajeno u našim uslovima, jer naši investitori nemaju mogućnost da sve plate i kupe, pa da izgrade zgrade i onda  čekaju ne bi li se pojavio kupac stana – kazao je Pavlović.

Naglasio je da je kod ovakvog partnerstva najvažnije da sve bude transparentno te da parcelu za gradnju dobije onaj investitor koji ponudi najbolje uslove za Grad.

-To što će Grad tražiti minimum od 16 do 18 odsto izgrađenog prodajnog prostora je uobičajeni raspon koji se nudi na tržištu u takvim  situacijama – naveo je Pavlović.

Smatra da je ovakva vrsta partnerstva dobra varijanta za smještaj društvenih sadržaja.

– Kada ste u situaciji da raspolažete imovinom koja nije u funkciji onda je apsolutno pametno da uradite sve moguće kako bi ta nekretnina, odnosno imovina došla do neke svoje funkcije i dala najbolje rezultate za potrebe građana. To je, na kraju, i zadatak Grada – rekao je Pavlović.

Ponuđene lokacije

Lokacije koje će biti ponuđene investitorima nalaze se između ulica Zmaj Ognjenog Vuka, Mojkovačke ulice i njihovih ogranaka; na uglu Ulica Vasilija Ostroškog i Hajduk Veljka; između ulica Cara Lazara, Brace Potkonjaka i rijeke Vrbas; uz ulicu Palih boraca, uz ulicu Petra Velikog i u ulici Nikole Pašića.

Na jednoj od njih se nalazi baraka koje koristi udruženje “Zdravo da ste”, koje se u svojim ranijim oglašavanjima u medijima nije slagalo s takvim planom. Naime, njihova primjedba se odnosila na plan da se na toj lokaciji ubuduće planira gradnja hotela sa 4 sprata, dok je prizemlje rezervisano za prostor za društvene sadržaje. Isto tako, smatraju da ovaj prostor nije pogodan za gradnju čvrstih objekata.

Izborili se za zelenu površinu

Prvobitnim planom je bila obuhvaćena  još jedna lokacija, i to na na uglu ulica Tina Ujevića i Dragiše Vasića u Novoj Varoši. Na jednoj od rijetkih slobodnih zelenih površina u tom naselju bila je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta u kojem je planirano da bude smještena mjesna zajednica.

zemljiste 2

Tom planu su se usprotivili  mještani tog naselja, koji su za samo nekoliko dana Gradskoj upravi dostavili stotine primjedbi.

Njihova pobuna je urodila plodom i Grad je odustao od namjere da se na tom mjestu sagradi zgrada. Trenutno je planirano  da se zelena površina uredi u blokovski park manjih dimenzija sa pješačkim stazama, prostorima za odmor i za igru, sa manjom fontanom, česmom i slično.

(Srpskainfo)