prava

Građani koje zadesi nesreća da, zbog faličnih proizvoda i usluga, moraju da se nabjeđuju sa trgovcima i dokazuju da su prevareni, provešće se kao bos po trnju ako ne znaju svoja potrošačka prava.

Na ovo upozoravaju i iz Inspektorata RS i udruženja potrošača, poručujući da, kako bi izbjegli neugodnosti, građani treba da, kad dođu u sličnu situaciju, znaju na koji način mogu da zaštite svoja prava.

Milka S. iz Banjaluke kaže da je kupila vodootporne zimske patike, sa međunarodnom oznakom garancije nepromočivosti, koje je platila  150 evra.

– Međutim, prvi put kad su obuvene, propustile su vodu. Bilo je to dan nakon kupovine. Otišla sam u prodavnicu radi reklamacije, ali su mi dali da se upišem u knjigu utisaka/ žalbi, te rekli da obuću moraju poslati na testiranje u ovlaštenu laboratoriju u Sarajevo, što će potrajati 15-tak dana, pa će tek nakon toga donijeti odluku da li će moju reklamaciju uopšte uvažiti. O povratu novca nisu htjeli ni da čuju. Uzeli su mi original fiskalni račun, da ga, navodno, priolože uz obuću, koju šalju u laboratoriju, a meni su dali kopiju računa – priča naša sagovornica.

Kad se vratila kući, kako kaže, sin ju je opomenuo da tu nešto “ne štima” i preložio da pozovu udruženje potrošača.

– Izvršna direktorka prijedorskog udruženja „Don“ Murisa Marić mi je rekla da se odmah vratim u prodavnicu i, prije svega, tražim da mi obavezno vrate original fiskalnog računa, jer račun potrošač nikome i ni pod kojim izgovor ne treba da da, pošto je on osnov za ostvarivanje prava. Dalje, da se obavezno upišem u knjigu reklamacija, koja je zakonom propisana, jer knjiga žalbi/utisaka ne znači ništa. Rekla je da tražim svoj primjerak “zapisnika” iz knjige reklamacija iz koje se, kad se popunjava, jedan primjerak, odnosno original, otkida i daje potrošaču. Trebalo je i da se pozovem na član 26 Zakona o zaštiti potrošača i tražim povrat novca, jer potrošač ima pravo da odluči da li će povrat novca, popravku ili novi proizvod, odnosno zamjenu, te da kažem da sam se obratila udruženju potrošača, kao i da ću se obratiti tržišnoj inspekciji. Kad sam sve ovo uradila, nekon nekoliko sati su me pozvali da uzmem svoj novac – naglašava naša sagovornica.

U Inspektoratu RS naglašavaju da je, u slučaju nedostatka na proizvodu, trgovac po zahtjevu i izboru potrošača dužan da ukloni taj nedostatak o svom trošku, zamijeni proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim i ispravnim proizvodom. Takođe, obavezan je da vrati plaćeni iznos i nadoknadi stvarne, razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili snizi cijenu proizvoda.

– Ako je riječ o uslugama, ukoliko je usluga obavljena nepravilno ili djelimično, trgovac je po zahtjevu potrošača dužan da uslugu ponovo obavi, odnosno dovrši i umanji ugovorenu cijenu usluge zbog slabijeg kvaliteta – naglašava načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću Dušanka Makivić.

Potrošači u Srpskoj su se, tokom ove godine, najčešće žalili na neprihvatanje reklamacija od strane trgovaca za tehničke proizvode, namještaj, odjeću, obuću, telekomunikacione i komunalne usluge.

Republička tržišna inspekcija je u ovom periodu obavila 192 kontrole, a u 152 slučaja reklamacije su uvažene i riješena u korist potrošača, na licu mjesta.

Zakonom o zaštiti potrošača definisana su brojna pitanja koja im omogućavaju da ostvare svoja prava, a elementarni uslov je da posjeduju račun za kupljenu robu ili izvršenu uslugu. Trgovac je dužan da vodi posebnu knjigu reklamacija. U slučaju nedostatka na proizvodu ili usluzi, pogrešno zaračunate cijene i drugih nedostataka, potrošač ima pravo da podnese reklamaciju u pisanom obliku, a trgovac je dužan da na reklamaciju potrošača odgovori u roku od osam dana od dana njenog prijema.

Ne nasjedati na ubjeđivanja

Iz udruženja potrošača građane savjetuju da se, prije nego što krenu u kupovinu električnih uređaja, bijele tehnike, telefona, automobila, obuće i odjeće, raspitaju o svojim pravima.

– U trgovinama na vidnom mjestu treba da je istaknuta knjiga reklamacija, te da građanima budu predstavljena sva svojstva proizvoda, ali i način reklamacije. Ako vas trgovci ubjeđuju da za reklamiranje pozovete servisera, upišete se na neki njihov interni obrazac, te tvrde da tako brže rješavaju problem, to je prvi pogrešan korak koji činite – poručuju iz Udruženja za zaštitu potrošača „Don“ iz Prijedora.

(Srpskainfo)