BANJALUKA, 17. novembra –  Kvalitet vazduha u svim naseljima u Banjaluci, prema posljednjim mjerenjima, spada u prvu kategoriju, što znači da je čist, rekli su u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja u Administrativnoj službi grada, objavio je Glas Srpske..

Koordinator za analitiku i odnose s javnošću tog odjeljenja Danira Pipić-Manojlović kazala je da trenutno nije prekoračena granična vrijednost ni za jednu zagađujuću materiju.

– Zagađujuće materije čija je koncentracija mjerena u vazduhu su sumpor i azot-dioksid, suspendovane čestice, ugljen-monoksid i prizemni ozon. One se nalaze u okviru dozvoljenih količina – rekla je Pipić-Manojlović i dodala da od 1. januara 2014. godine počinju da mjere količinu teških metala kao što su arsen, kadmijum, nikl, benzen i olovo.

Prema njenim riječima, kvalitet vazduha zavisi od trenutnih izvora zagađenja u nekom naselju kao i od meteoroloških uslova koji trenutno vladaju. U ovom periodu izmjerena vrijednost zagađenja vazduha na svim lokacijama u gradu je zadovoljavajuća.

– Zagađenost vazduha u naseljima se mijenja iz godine u godinu, tako da nije svake godine najzagađenije isto naselje – kazala je Pipić-Manojlović.

Ona je istakla da je vazduh najzagađeniji u zimskim mjesecima zbog loženja, a najčistiji u periodu od aprila do oktobra.

Iz banjalučke “Toplane”, koju građani smatraju najvećim zagađivačem vazduha u gradu, kažu da vode računa o pitanju korišćenja energenata za proizvodnju toplotne energije kao i o zaštiti životne sredine.

– Dim koji su građani vidjeli samo jednom, a ne danima nije vezan za kvalitet mazuta koji ložimo nego je došlo do jednokratnog začepljenja kotla – saopšteno je iz “Toplane”.

Banjalučanka Mara Orozović rekla je da se još ne osjeti dim u vazduhu, ali kako se zima približava, više se loži vatra, tako da se može očekivati i veće zagađenje.

– Vazduh u gradu je još prilično čist. Ne osjeti se dim i smog. Inače, imam zdravstvenih problema, tako da promjenu u čistoći vazduha osjetim odmah – kazala je Orozovićeva.

Zagađivači

Pipić-Manojlović je navela da su najveći zagađivači u Banjaluci individualna ložišta.

– Obaveza svakog pojedinca koji loži jeste da bira energent koji će što manje zagaditi vazduh koji udišemo – rekla je ona.