Za buduće prvačiće, Gradska uprava dostaviće rodne listove u škole, što isključuje potrebu da roditelji samoinicijativno dolaze u matičnu službu radi pribavljanja ovog dokumenta, rekla je načelnica Odjeljenja za opštu upravu Sanja Pavlović.

Ova aktivnost se, kao i ranijih godina, provodi u okviru organizovane akcije besplatnog izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih za maturante i buduće prvačiće.

-Za učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji su rođeni u Banjoj Luci, već smo dostavili rodne listove školama, a za djecu koja na jesen treba da krenu u školu, izrađujemo i dostavljamo rodne listove onim tempom i po spiskovima koje nam škole dostave – kazala je načelnica Pavlović.

Prema njenim riječima, škole sa području grada, dostavljaju Gradskoj upravi konačne spiskove prvačića, sukcesivno, na način kako je to propisano Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije.

-Ovi zaključkom, obavezuju se sve osnovne škole u Srpskoj da upis djece u prvi razred, organizuju čim se za to steknu uslovi, obzirom na proglašeno vanredno stanje u zemlji izazavano pojavom virusa korona. Roditelji koji imaju đecu doraslu za upis u prvi razred pozvani su da elektronskim putem dostave školama podatke o djeci, a potrebnu dokumentaciju dostave naknadno po sticanju uslova za to – navela je Pavlović.

Prema njenim riječima, Odjeljenje za opštu upravu i Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, i ove godine, blagovremeno su započeli sa aktivnostima izdavanja izvoda, koje imaju za svrhu olakšavanje i ubrzavanje procedure u vezi sa upisom maturanata i prvačića, na odgovarajući stepen obrazovanja.

-Radi odgovarajućeg informisanja roditelja, odgovorni u svim osnovnim školama upućeni su još početkom marta da obavještenje o provođenju organizovane akcije izdavanja rodnih listova od strane Gradske uprave, istaknu na vidno mjesto na ulazima škola, naglašavajući, pri tom, da  nema  potrebe da roditelji idu pojedinačno matičarima, radi pribavljanja izvoda iz knjiga rođenih, a radi upisa djece u prvi razred – kazala je ona.

(banjaluka.net)