lokal-poslovni-prostor

BANJA LUKA, 02. februara – Gradska uprava Banjaluka nudi u zakup dva poslovna prostora u Ulici Crkvena bb na Laušu.

Poslovni prostori se daju u zakup na neodređeno vrijeme, a pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom zainteresovani mogu podnijeti do 12. februara.

(Srpskainfo)