Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske povuklo je sa tržišta i treći proizvod zbog etilen-oksida – čokoladu kurkuma đumbir limun, Benjamisimo, 60 grama.

Povlači se proizvod lot brojeva i roka trajanja: Lot 21118, najbolje upotrijebiti do: 8. aprila 2022, Lot 21147, najbolje upotrijebiti do: 27. maja 2022. Lot 21203, najbolje upotrijebiti do: 22. jula 2022.

Proizvod nije u skladu s Uredbom /EZ/ br. 396/2005 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. februara 2005. o maksimalnom nivou ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla i o izmjeni Direktive Savjeta 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama subjekta. Podaci o proizvodu: Stavlja na tržište: BIOVEGA d.o.o., Majstorska 1E, Zagreb.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa navedenim podacima.

Zbog etilen-oksida opozvan je sladoled od jagode “Augusto bambo”, te “DM-ove” Mivolis tablete zemlja kremenjača+cink+biotin.

(Nezavisne)