BANJALUKA, 19. januara – Skupštini grada predloženi su nazivi za 13 ulica u naseljima Motike i Petrićevac, a najzanimljiviji je prijedlog da jedna ulica na Petrićevcu bude nazvana po jednom od osnivača Republike Srpske Nikoli Koljeviću.

Predloženo je da pet ulica u istom naselju dobije imena po Vladi Zeljkoviću, dr Đorđu Bukincu, Dušanu Simiću i Stojanu Bijeliću, a sedam ulica u Motikama bi mogle da nose nazive: Ilindanska, Svete Ognjene Marije, Brkovića put, Vasića put, Miljevička, Todića i Stijakovića i Drugog krajiškog korpusa.

U Odjeljenju za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja “Glasu Srpske” su rekli da u prošloj godini ulice nisu dobijale nove nazive.

– Nazivi ulica nedostaju još u Motikama, Pavlovcu, Česmi, prigradskom dijelu Petrićevca, Ramićima, Dragočaju, Prijakovcima, Jagarama, Ducipolju i Debeljacima. U užem centru grada sve ulice imaju nazive. Na rješavanju tog problema radićemo i u budućem periodu – rekli su u ovom odjeljenju.

Objasnili su da Komisija za pripremu prijedloga imena naselja, ulica i trgova ima zadatak da razmatra inicijative građana, organa, organizacija i institucija za davanje imena naseljima, ulicama i trgovima na području grada.

– Svako fizičko i pravno lice može da podnese inicijativu za davanje naziva ulici – reklu su u ovom odjeljenju.

Naveli su da je u 2013. godini dodijeljeno 80 kućnih brojeva po zahtjevu stranaka.

– Za dobijanje kućnog broja imamo dva slučaja. Ako se numerišu objekti u novim ulicama, radi se po službenoj dužnosti. Ako se radi o ulici koja već ima naziv, pa je izgrađen objekat, građanin se obrati Gradskoj upravi sa zahtjevom, koji može da nađe u prijemnoj kancelariji ili na internet stranici grada u rubrici servisi – pojasnili su u ovom odjeljenju.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Česma Miladin Maličević je rekao da u tom naselju još 13 ulica čeka naziv, objavio je Glas Srpske.

– Jedan dio ulica nisu uopšte imale nazive, a ostalo su ogranci drugih ulica koje su se zbog velike izgradnje proširile i sada treba da postanu samostalne ulice – objasnio je Maličević.

– Već smo predali prijedloge za dodjelu imena, ali taj proces se prilično razvukao. Nadamo se brzom rješenju, jer nije u pitanju velika investicija – dodao je Maličević.

U 2012. godini odlukama Skupštine grada 29 ulica u Priječanima je dobilo naziv, po osam u Saračici i Bronzanom Majdanu i četiri u Drakuliću.


Novum
Novum
Novum
Novum