inspektorat-rs

Povodom informacija da poslodavci radnicima nude potpisivanje sporazumnog raskida ugovora o radu zbog obustave rada i otežanog poslovanja, republička inspekcija rada skreće pažnju radnicima, šta za njih znači potpisivanje takvog sporazuma.

Sporazumni raskid ugovora o radu, predstavlja dvostrani pravni akt, između radnika i poslodavca u kome se definišu uslovi prestanka ugovora o radu na osnovu njihove međusobne saglasnosti. Isti mora biti u pisanoj formi i potpisan od strane radnika i poslodavca, jer jedino tako sporazum o raskidu radnog odnosa proizvodi pravno dejstvo.

Sporazum mora da ima određene stavke bez kojih isti ne bi bio važeći, a to su jasno navođenje strana u sporazumu, radnika i poslodavca, datum potpisivanja sporazuma, datum prestanka radnog odnosa, te prava i obaveze radnika i poslodavca do prestanka i nakon prestanka radnog odnosa. Sporazum proizvodi pravno dejstvo od dana ovjere potpisa radnika na sporazumu od strane nadležnog organa lokalne samouprave. Nastupanjem tog datuma prestaju sva prava i obaveze iz radnog odnosa, te je poslodavac obavezan da radnika odjavi sa obaveznih doprinosa.

Кod sporazumnog raskida ugovora o radu nema otkaznog roka, jer se u ovom slučaju ne radi o otkazu. U skladu sa odredbama Zakona o radu u ovim slučajevima radnik nema ni pravo na otpremninu.

Ono što je jako važno da radnici znaju ukoliko zaključe sporazumni raskid ugovora o radu, je da u skladu sa važećim propisima neće moći ostvariti naknadu za nezaposlene osobe, niti zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje. Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti propisano je da nezaposleno lice kojem je u smislu propisa o radu prestao radni
odnos bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice, a koje je provelo najmanje osam mjeseci neprekidno u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 12 mjeseci, ili 12 mjeseci sa prekidima u osiguranju od nezaposlenosti u posljednjih 18 mjeseci, ima
pravo na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zaključivanjem sporazumnog raskida ugovora o radu radnik svjesno i na nedvosmislen način doprinosi prestanku radnog odnosa, jer je za isto bila potrebna i volja radnika što se dokazuje njegovim potpisom, te se smatra da je radnik saglasan sa raskidom ugovora.

Inspekcija rada ne može dati radnicima instrukciju da li da potpisuju ili ne potpisuju sporazumne raskide ugovora o radu, jer je isto izraz volje samog radnika, ali ovim putem želimo da im ukažemo na pravne posljedice takvog sporazuma. Nakon potpisivanja takvog sporazuma, radnik može samo u sudskom postupku da pokuša osporavati vlastiti potpis.

Svjesni smo da će aktualna situacija ostaviti niz posljedica na privredu i ekonomiju. Vlada Republike Srpske utvrdila je niz mjera u cilju pomoći privredinim subjektima radi prevazilaženja poteškoća u poslovanju. Želimo apelovati na poslodavce da u razgovoru sa radnicima pokušaju usaglasiti rješenje o načinu radnog angažovanja i isplati plata, a da zadnja mjera bude otkaz ugovora i odjava djelatnosti.

 (Banjaluka.net)