inspektorat_republike_srpske_0

Nakon prestanka mjere karantina ne izdaju se posebne potvrde jer je u rješenju inspektora, kojim se lice upućuje u karantin, jasno navedeno kada ističe ova mjera, saopšteno je iz Inspektorata Republike Srpske.

Ukoliko je riječ o licima koja su rješenje dobila prilikom ulaska u BiH na graničnim prelazima u Srpskoj u njemu je navedeno da ova mjera traje 14 dana računajući od dana prijema i saopštavanja rješenja.

Ukoliko je riječ o licima koja su bila u kontaktu sa oboljelim od zarazne bolesti, a kojima je mjera stavljanja u karantin na period od 14 dana izrečena na osnovu preporuke higijensko-epidemiološke službe nadležnog doma zdravlja, u rješenju inspektora naveden je datum do kada traje izrečena mjera.

“S obzirom na to da i jedni i drugi imaju obavezu da se javljaju telefonom nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi praćenja eventualne pojave simptoma zarazne bolesti, što se i navodi u rješenju inspektora. U slučaju pojave bilo kakvih simptoma nadležna zdravstvena ustanova obavijestiće inspektora o potrebi donošenja novog rješenja i produžavanju karantina”, pojašnjavaju iz Inspektorata.

U saopštenju se građanima preporučuje da nakon isteka perioda izolacije, ukoliko se vraćaju radnim zadacima ili imaju potrebu da se kreću, primjerak rješenja imaju kod sebe u slučaju da ga nadležni kontrolni organ zatraži na uvid.

(Srna)