Institut_za_javno_zdravstvo_rs

BANJA LUKA, 23. januara – Institut za javno zdravstvo Republike Srspke navodi da je mogućnost da koronavirusi dođu u Srpsku, veoma mala.

“Pratimo dešavanja u Kini svakodnevno. Srpska nema direktne avio linije sa Kinom, a putnici koji napuštaju Kinu do dolaska u našu zemlju već će više puta biti podvrgnuti skriningu na simptome ove infekcije”, ističu u Institutu.

Koronavirusi su velika porodica virusa, od kojih neki mogu uzrokovati bolest kod ljudi, a drugi cirkulišu među životinjama, uključujući kamile, mačke i šišmiše.

Rijetko koronavirusi, koji cirkulišu među životinjama, mogu evoluirati i izazvati infekciju kod ljudi.

Koronavirusi su nazvani po krošnjama koje su kao krune na njihovoj površini. Postoje četiri glavne podgrupe koronavirusa poznate kao alfa, beta, gama i delta. Ljudski koronavirusi su uobičajeni u cijelom svijetu. Sedam različitih koronavirusa mogu zaraziti ljude.

Ljudski koronavirusi prvi su put identifikovani sredinom 1960. godina. Ponekad se koronavirusi koji inficiraju životinje mogu izmijeniti i zaraziti ljude i postati novi ljudski koronavirus.

Tri nedavna primjera za to su 2019-nCoV, SARS-CoV i MERS-CoV.

Najčešće osobe obolijevaju u toku zime i ranog proljeća. Ljudski koronavirusi uzrokuju blage do umjerene oblike bolesti kod ljudi širom svijeta.

Poznato je da su dva novija koronavirusa čovjeka, MERS-CoV i SARS-CoV, često uzrokovala teške bolesti.

Ljudski koronavirusi najčešće se šire od zaražene osobe na druge putem vazduha – kašljanjem i kihanjem, bliskog ličnog kontakta (dodirivanja ili držanjem ruku), dodirivanja predmeta ili površine, zatim dodirivanja usta, nosa ili očiju prije pranja ruku, fekalnom kontaminacijom (rijetko).

U slučaju simptoma koji upućuju na respiratorne bolesti prije, za vrijeme ili nakon putovanja, putnicima se daje strogo uputstvo da potraže medicinsku pomoć i navedu istoriju putovanja sa svojim ljekarom.

Trenutno Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) ne preporučuje nikakve posebne zdravstvene mjere za putnike u vezi s ovim događajem i ujedno je protiv primjene bilo kakvih ograničenja putovanja ili trgovine u Kini na osnovu dostupnih informacija.

Rizik od daljnjeg širenja u okviru EU u slučaju pojave oboljelih smatra se vrlo niskim do niskim.

Najčešće ljudski koronavirusi uzrokuju blage do umjerene bolesti gornjih disajnih puteva, kao što je prehlada (curenja nosa, glavobolja, kašalj, grloboljom, povišenom temperaturom).

Koronavirus može izazvati blage simptome slične gripi, ali i ozbiljnu formu bolesti. Uočeno je da ljudi sa postojećim hroničnim stanjima imaju povećanu osjetljivost na teže oblike bolesti. Kod starijih ljudi postoji veća osjetljivost za teži oblik bolesti, ali još uvijek smo u vrlo ranoj fazi razumijevanja ove bolesti.

Postojeće hronične bolesti kao što su povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, dijabetes, problemi sa jetrom i druga respiratorna oboljenja, mogu češće dovesti do teskih formi.

Građanima se proporučuje primjena mjera smanjenja rizika od akutnih respiratornih infekcija tokom putovanja u ili iz zahvaćenih područja:

– izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koji imaju akutnu respiratornu infekciju;

– često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta sa bolesnim ljudima ili njihovom okolinom;

– izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama;

– putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom kašljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke;

– putnici koji unutar 14 dana, a boravili su u Kini na teritoriji gdje je virus registrovan, po povratku razviju povišenu tjelesnu temperaturu, trebaju se javiti svom ljekaru i dati do znanja da su bili u tom području.

Ne postoje specifični tretmani liječenja za ovaj novi koronavirus i ono zavisi od kliničkih manifestacija.

(Srna)