ijz

BANJA LUKA, 27. februara – Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i svim ostalim nadležnim zdravstvenim ustanovama preduzeo je sve potrebne mjere i aktivnosti, i svakodnevno prati epidemiološku situaciju o pojavi i širenju korona virusne infekcije, posebno nakon povećanog broja oboljelih na sjeveru Italije, saopštili su iz Instituta za javno zdravstvo.

Sve zdravstvene ustanove obavještene su da pojačaju zdravstveni nadzor nad svim respiratornim infekcijama i da primjenjuju sve potrebne mjere za prevenciju i kontrolu infekcije. Zdravstvene ustanove su dobile uputstva o svim mjerama i postupcima koje trebaju preduzimati u okviru epidemiološkog nadzora i u slučaju pojave sumnje na infekciju uzrokovanom virusom korona kod osoba koja dolaze iz zemalja i područja gdje su potvrđeni oboljeli od ove bolesti.

Svi putnici koji dolaze iz područja gdje su registrovani oboljeli od bolesti uzrokovane virusom korona, stavljaju se pod zdravstveni nadzor zdravstvene službe u mjestu boravka u periodu od 14 dana.

Koordinaciono tijelo za planiranje, provođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa pojavom nove korona virusne infekcije u Republici Srpskoj koje je imenovao ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske svakodnevno je u komunikaciji i radi na provođenju Akcionog plana za postupanje u slučaju postojanja rizika od pojave i širenja ove bolesti.

U skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije u vezi sa infekcijom novim virusom korona, izdate su preporuke da svi zaposleni na graničnom prelazu, koji su u kontaktu sa putnicima i kontrolišu iz kojih područja dolaze, koriste zaštitne jednokratne maske, uz često pranje ruku toplom vodom i
sapunom ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi alkohola, a putnicima iz zemalja gdje su registrovani oboljeli daju obavještenja za dalje postupanje u saradnji sa zdravstvenom službom.

Kako navode iz Instituta, u Republici Srpskoj, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske te u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske postoje laboratorijski kapaciteti za dijagnostiku virusa korona, a do sada nije bilo sumnjivih niti prijavljenih oboljelih od bolesti izazvane ovim virusom.

Podsjećamo građane da je potrebno da se pridržavaju preventivnih mjera kao što su često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta sa bolesnim ljudima ili njihovom okolinom, izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koji imaju akutnu respiratornu infekciju; osobe koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom kašljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim
maramicama koje će nakon upotrebe baciti.

U skladu sa novim saznanjima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske dostavljaće nova uputstva za postupanje prema zdravstvenim ustanovama kao i prema stanovništvu, navodi se u dopisu Instituta za javno zdravstvo RS.

(Banjaluka.net)