prijecani

BANJA LUKA, 25. decembra – Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, intenzivirani su radovi na sanaciji velikog klizišta uz Vrbas u Priječanima, u okviru nastavka izgradnje moderne saobraćajnice u pravcu centra ovog naselja, vrijedne više od 1,2 miliona KM.

Prema informacijama sa gradilišta, trenutno se radi na sanaciji velikog klizišta u dužini od oko 200 metara koje ugrožava ovaj putni pravac. Prije ulaska u nastavak gradnje saobraćajnice prema Priječanima, potrebno je sanirati ovo klizište kako u budućnosti ne bi došlo do ugrožavanja puta.

-Tokom dosadašnjih radova na sanaciji klizišta, izgrađena je „temeljna nožica“ od kamenog materijala i počela gradnja konstrukcije koja će predstavljati podlogu za izradu saobraćajnice – ističu u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, te dodaju da je tokom izvođenja radova omogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj dionici.

Po sanaciji klizišta, biće stvoreni uslovi preduslovi za dalju gradnju i proširenje saobraćajnice, uz podizanje prateće infrastrukture.

Uz novu saobraćajnicu u dužini od 500 metara, biće izgrađena kanalizacija, pješačke staze, javna rasvjeta i autobusko stajalište.

Ovom investicijom nastavljaju se radovi na ovom putnom pravcu nakon što je prošle godine izgrađen jedan kilometar ovog puta na potezu od bolnice u Trapistima do „Lovačkog bara“.

 (Banjaluka.net)