promjena

BANJA LUKA, 26. novembra – Pri podnošenju zahtjeva za promjenu ličnog imena građani moraju da navedu razlog zbog kojeg se žele drugačije zvati.

 To se vidi iz Uputstva o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za promjenu ličnog imena, koje je objavljeno u “Službenom glasniku RS” i već je stupilo na snagu.

Navedeno je da zahtjev za promjenu ličnog imena podnosi lice koje želi da promijeni ime ili prezime, ili i jedno i drugo.

U ovaj obrazac se, između ostalog, navode ime i prezime podnosioca, zatim rođeno prezime, adresa prebivališta, broj telefona, mjesto, dan, mjesec i godina rođenja, a lica koja su u braku popunjavaju i podatak o supružniku, kao i mjestu zaključenja braka.

Uz zahjev za promjenu ličnog imena podnosilac mora da priloži i niz dokaza, uključujući rodni list, uvjerenje o državljanstvu, kopiju lične karte te potvrdu o mjestu prebivališta.

Ako mijenjate ime, moraćete da priložite i uvjerenje nadležnog suda da se protiv vas ne vodi krivični postupak, ali i uvjerenje poreskog ili drugog nadležnog organa da nemate neizmirenih poreskih i ostalih finansijskih obaveza.

Osim toga, dužni ste da dostavite i uvjerenje nadležnog organa starateljstva da nemate neizmirenih obaveza po osnovu izdržavanja. Takođe, dužni ste dostaviti i dokaz o uplati takse.

“Podnosilac zahtjeva za promjenu imena prilaže i uvjerenje da nije osuđivan odnosno da nije upisan u poseban registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, a osuđivana lica prilažu dokaz da je kazna izvršena, odnosno da su prestale pravne posljedice osude”, navedeno je u ovom uputstvu.

Podsjetimo, “Nezavisne” su nedavno objavile da je licima, objavljenim u registru pedofila, zabranjeno da mijenjaju i ime i prezime, a ovakvu praksu podržali su stručnjaci.

Iz Ombudsmana za djecu RS podsjećaju da je spomenuti registar jedna od mjera koje mogu doprinijeti boljoj zaštiti djece od lica koja su već počinila krivična djela seksualnog zlostavljanja, odnosno zaštiti djece i njihove sigurnosti kroz smanjenje povratnika među počiniocima ovih djela. Cilj registra je, podsjećaju, da ova lica budu pod stalnim nadzorom nadležnih institucija.

“Zbog toga su za ova lica zakonom jasno postavljene određene obaveze i ograničenja – redovno javljanje nadležnoj policijskoj stanici, obaveza obavještavanja o svakom putovanju izvan mjesta stanovanja, zabrana približavanja objektima u kojima borave djece, pa i nemogućnost promjene imena i prezimena”, rekla je ranije za “Nezavisne” Vesna Popović, viši stručni saradnik za odnose s javnošću Ombudsmana za djecu RS.

(Nezavisne)