BANJA LUKA, 17. jula – Analize uzoraka koji su jutros uzeti iz rijeke Vrbas su pokazali da je promjena boje Vrbasa na području Bočca  posljedica prirodne pojave “cvjetanja algi”, potvrdili su iz gradskog “Vodovoda”.

Napomenuli su da su testiranja pokazala da ova pojava nije uticala na kvalitet vode iz gradskog vodovoda.

Iz “Vodovoda” su napomenuli da su se pomenute pojave dešavale i ranije  u maju prošle, kao i u maju ove godine te da „cvjetanje algi“ nastaje zbog niskog vodostaja i naglog porasta temperature vazduha.

Dodali su da vodozahvat Novoselija, sa kojeg se zahvata sirova voda rijeke Vrbas za prečišćavanje u vodu za piće, nalazi nizvodno na udaljenosti od oko 50 kilometara od akumulacije Bočac.

– Rijeka Vrbas nizvodno od akumulacije poprima brdskoplaninski tok koji karakteriše velika moć autopurifikacije, pri čemu dolazi do oksidacije eventualno prisutnih organskih i neorganskih supstanci u kontaktu sa kiseonikom iz vazduha, tj. dolazi do procesa samoprečišćavanja, što značajno poboljšava kvalitet vode koja izlazi iz akumulacije –rekli su u “Vodovodu”.

Objasnili su da se u Novoseliji nalazi postrojenje za prečišćavanje sirove vode u vodu za piće.

– Na postrojenju je zastupljena tehnologija koja je projektovana da uspješno savladava i prerađuje sirovu vodu u vodu za piće kvaliteta zahtijevanog Pravilnikom. Proces proizvodnje teče normalno, nema nikakvih indikacija za preduzimanje vanrednih mjera na postrojenju. Pomenuta pojava nikada nije imala uticaj na kvalitet vode rijeke Vrbas na vodozahvatu Novoselija, a tako ni ovoga puta nisu registrovane nikakve promjene u kvalitetu sirove vode rijeke Vrbas, niti uticaj na kvalitet vode za piće – rekli su u ovom preduzeću.

(Srpskainfo)