Nacrt rebalansa budžeta Grada za 2019. godinu upućen je u javnu raspravu i traje do 15. aprila.

gradska-uprava-440x315

Foto: N.N.

Svi zainteresovani mogu dostaviti Odjeljenju za finansije svoje prijedloge i primjedbe putem protokola u Prijemnoj kancelariji ili elektronskim putem na adresu: primjedbe@banjaluka.rs.ba.

O ovom dokumentu, građani će moći iznijeti svoje mišljenje i na raspravi 15. aprila u Banskom dvoru, sa početkom u 16.30 časova.

Skupština grada je na 31. sjednici, prihvatila nacrt rebalansa budžeta za 2019. godinu u iznosu od 144,3 miliona KM, što je uvećanje za 10,5 miliona KM u odnosu na početni budžet za tekuću godinu. Suficit iz prošle godine iznosi 4,35 miliona KM.

(https://www.banjaluka.com/drustvo/javna-rasprava-nacrt-rebalansa-budzeta-pred-gradjanima/)