gradska-uprava

BANJA LUKA, 31. januara – Zainteresovana pravna i fizička lica sa područja grada, od 3. februara, mogu da dostave inicijative za dodjelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila – Dana grada.

Javni poziv je otvoren do 17. februara, a inicijative je potrebno dostaviti Skupštini grada Banjaluka – Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara broj 1, 78 000 Banja Luka.

Odlukom o nagradama i priznanjima, ustanovljene su sljedeće nagrade i priznanja:

Ključ Grada Banjaluka, sa Poveljom “Počasni građanin grada Banje Luke” (kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva),

Zlatni grb Grada Banjaluka (za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta),

Plaketa Grada Banjaluka (za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela i ispoljenu hrabrost), i

Nagrada Grada Banjaluka-mladima (kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života. A uz novčanu nagradu, dodjeljuje se i diploma).

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Inicijative moraju biti obrazložene, naročito: biografija za fizička lica, odnosno reference za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje nicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice.

 (Banjaluka.net)