Banjaluka, 12. februara –  Javni poziv za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila – Dana grada, otvoren je još do petka, saopštili su iz Gradske uprave.

Komisija za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada objavila je 1. februara ovaj javni poziv i pozvali sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja grada da dostave svoje inicijative.

Banjaluka povodom Dana grada dodijeljuje sljedeće nagrade i priznanja:

  • Ključ Grada Banjaluka, sa Poveljom “Počasni građanin grada Banjaluke” kao poseban vid priznanja za djela i rad od opšteg značaja, u svim oblastima stvaralaštva,
  • Zlatni grb Grada – za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezutlate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta,
  • Plakete – za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture, kao i za izuzetna humana djela i ispoljenu hrabrost i
  • Nagrada Grada -mladima kao poseban vid priznanja, za značajna ostvarenja u svim oblastima života.

 

“Ključ grada” prošle godine dodijeljen je Željki Cvijanović, tadašnjoj premijerki Republike Srpske i Goranu Taliću, direktoru Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.

Nagrade i priznanja mogu se dodjeljivati pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Inicijative moraju biti obrazložene, naročito: biografija za fizička lica, odnosno reference za pravna lica, razloge koji su uticali na podnošenje nicijative, adresu i telefon kontakt osobe, odnosno lica koje se predlaže, te prijedlog nagrade za kandidovano lice.

Inicijative je potrebno dostaviti Skupštini grada – Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, na adresu: Trg srpskih vladara 1, Banjaluka.

(https://srpskainfo.com/ko-ce-naslijediti-zeljku-cvijanovic-banjaluka-bira-najzasluznije-gradjane/)

Foto: Gradska uprava Banjaluka