aplikacija

Informacije, koje je prikupila analitička kompanija PreciseSecurity, otkrivaju listu aplikacija koje su bile najpodložnije napadima tokom trećeg tromesečja 2019. godine.

Prema statistici, Microsoft Office rješenja i aplikacije su najviše eksploatisane aplikacije širom svijeta. Podaci, prikupljeni tokom trećeg tromjesečja ove godine, pokazuju da je 72,85% sajber napada bilo usmjereno ka Microsoft Office proizvodima.

Nakon Microsoft Office aplikacija slede: veb pregledači (13,47%), Android (9.09%), Java (2,36%), Adobe Flash (1,57%) i PDF (0,66%).

PreciseSecurity je pratio odakle dolaze ovi napadi i ustanovio je da su oni najučestaliji u SAD, Holandiji, Njemačkoj, Francuskoj i Rusiji.

(Nezavisne)