BANJALUKA, 28. februara – Raspisan je javni konkurs za utvrđivanje statusa udruženja od interesa za grad Banjaluku, a rok za prijave je 12. mart.

Pravo učestvovanja imaju udruženja građana koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama RS, te djeluju na području Banjaluke, objavile su Nezavisne novine.

Više informacija i obrazac prijave moguće je pronaći na internet stranici grada.