BANJALUKA, 12. marta – Na području grada Banjaluka od 2008. godine do danas legalizovano je 5.000 bespravno izgrađenih objekata od oko 20.000, koliko se procjenjuje da ih ima, rečeno je u gradskom Odjeljenju za prostorno uređenje.

Ovo odjeljenje je od 2008. godine, kada je počela primjena odluke o legalizaciji, do danas zaprimilio 9.240 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Od ukupnog broja zahtjeva, 563 je podneseno od 24. maja prošle godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o uređenju prostora i građenju.

Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je dvije godine od stupanja na snagu novog Zakona, odnosno do 24. maj 2015. godine.

Objekte koji su bespravno izgrađeni poslije stupanja na snagu ovog zakona, odnosno nakon 24. maja 2013. godine, nije moguće legalizovati, ističu u Odjeljenju za prostorno uređenje.

Proces legalizacije podrazumijeva naknadno izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekta izgrađene, započete ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, objavila je SRNA.

Ove dozvole se isto tako izdaju i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole na kojima je prilikom građenja odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta, a izgrađeni su ili je njihova gradnja počela do stupanja na snagu novog Zakona.

Način plaćanja troškova legalizacije predviđen je Odlukom o građevinskom zemljištu grada Banjaluka, koja sadrži i određene pogodnosti.

Naknadu za legalizaciju ne plaćaju porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije, maloljetno dijete čija su oba roditelja ubijena, poginula, umrla ili nestala kao civilne žtrve rata, te lica koja imaju status najtežih civilnih invalida u kolicima i slijepa lica.

Svi ostali obavezni su da u roku od osam dana od zaključenja ugovora uplate 40 odsto od iznosa, a 60 odsto je moguće plaćati na rate. Za individualne stambene objekte to znači u 48 jednakih mjesečnih rata, sa odloženim plaćanjem od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Troškove legalizacije objekata izgrađenih u prvoj zoni i onih koji su građeni u komercijalne svrhe investitor plaća u punom iznosu.

Posebnim odredbama zakona planirana su umanjenja naknade za legalizaciju u slučaju kada je vlasnik individualnog stambenog i individualnog stambeno-poslovnog objekta, čija površina nije veća od 400 metara kvadratnih, trajno riješio svoje i stambeno pitanje članova porodičnog domaćinstva.

U tom slučaju on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne mogu da imaju u vlasništvu drugu nepokretnost na području grada Banjaluka.