pravni fakultet

BANJA LUKA, 23. oktobra – Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, održao je danas u Banjaluci sastanak sa predstavnicima Saveza studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci na kojem su za naredni period dogovorene edukacije iz oblasti poreza i poreskog sistema, kao i praksa za studente tog fakulteta.

Sastanku je prisustvovala i doc. dr Bojana Vasiljević – Poljašević, docentkinja na predmetu Finansijsko pravo na Pravnom fakultetu u Banjaluci, a koja je i ranije učestovala u sličnim aktivnostima ovog fakulteta i Poreske uprave RS.

Naime, studenti će u okviru edukacija biti upoznati sa poreskim propisima, formiranjem i načinom rada Poreske uprave RS, zatim sa poreskim sistemom Republike Srpske, postupcima, uslovima i načinu plaćanja poreskih obaveza, te pravima i obavezama poreskih obveznika. Takođe, biće prezentovan i način funkcionisanja Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, te proces fiskalizacije i organizacija Poreske uprave RS.

Pored toga, studentima ovog fakulteta će u Poreskoj upravi RS biti omogućena jednomjesečna praksa, kroz posjete Područnom centru Banjaluka, upoznavanje sa procesima rada i drugo.

Ovo je nastavak aktivnosti Poreske uprave RS na edukaciji mladih širom Republike Srpske, a sve sa ciljem da im se prezentuje važnost plaćanja poreza, te značaj poreskog sistema, kao i koristi koje iz toga proizilaze. Cilj je da mladi kao budući poreski obveznici steknu potrebna znanja i shvate značaj i prednosti redovnog plaćanja poreskih obaveza. Iz tog razloga, Poreska uprava RS će i u narednom periodu nastaviti edukacije mladih, kao ključnog segmenta u promjeni načina razmišljanja u ovoj oblasti. Upravo ovim i ovakvim aktivnostima Poreska uprava RS nastoji da utiče na svijest građana, od najmlađih do najstarijih, da plaćanjem poreza jačamo Republiku Srpsku u svim segmentima.

(Banjaluka.net)