penzije

Ministarstvo finansija Republike Srpske je objavilo instrukciju o načinu privremene isplate penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja sa bankovnih računa za lica sa navršenih 65 i više godina života koja su pod trenutnom zabranom i/ili ograničenjem kretanja na teritoriji Republike Srpske zbog sprječavanja širenja virusa korona.

Kako je saopšteno iz Vlade Srpske, u cilju olakšavanja isplate penzija i drugih primanja za vrijeme trajanja vanrednog stanja uzrokovanog aktuelnom pandemijom koronavirusa, korisnicima istih je omogućeno da podizanje novčanih sredstava sa bankovnog računa obave na dva načina.

– ovlaštenjem drugog lica putem jednokratnog Punomoćja, za koje nije potrebna ovjera kod nadležnog organa već samo lični dokumenti punomoćnika i korisnika primanja. Maksimalan iznos za isplatu ovim putem ne može biti veći od iznosa jedne mjesečne penzije ili drugog mjesečnog primanja

– ličnim odlaskom u banku koja je dužna organizovati radno vrijeme u satima kada je licima sa 65 i više godina starosti dozvoljeno kretanje

-Detalji Instrukcije kao i obrazac Punomoćja su dostupni na internet adresi Ministarstva finansija Republike Srpske (sekcija: Sanacija posljedica virusa korona) – ističe se u saopštenju iz Vlade RS.

(Srpskainfo)