vazduh

BANJA LUKA, 29. oktobra – Grad Banja Luka će od danas na dnevnoj bazi objavljivati izvještaje o mjerenjima svih posmatranih parametara, cijeneći zainteresovanost javnosti za rezultate mjerenja aerozagađenja.

Prema posljednjim podacima Instituta za građevinarstvo „IG“, koji za Grad vrši mjerenja, kvalitet vazduha u Banjoj Luci je u „prvoj kategoriji“.

Ovu novinu objave dnevnih izvještaja, Grad je uveo prošle godine tokom trajanja grijne sezone. Kao i ranijih godina, tokom cijele godine – i dalje se redovno objavljuju izvještaji o mjerenju kvaliteta vazduha na mjesečnom nivou.

Institut za građevinarstvo „IG“, prema ugovoru, mjeri kvalitet vazduha na tri lokacije, i to u naseljima: Centar, Borik i Paprikovac.

Banja Luka je jedna od prvih lokalnih zajednica u BiH koje su organizovale mjerenje kvaliteta vazduha i o tome redovno obavještavala javnost, što će i ubuduće činiti.

Dnevne tabele o kvalitetu vazduha možete pratiti na ovoj internet stranici, u Rubrici: Građani/Životna sredina.

(Banjaluka.net)