dom-omladine

BANJA LUKA, 29. februara – Dom omladine bi uskoro mogao djelovati kao samostalna javna ustanova, a ne kao što je trenutno slučaj kao dio Gradske uprave Banjaluka. Ta izmjena bi, između ostalog, omogućila Domu da konkuriše prema međunarodnim fondovima ili za grantove.

Ovo je jedna od promjena koju je predložio Programski savjet Doma omladine, čiji zadatak je bio da naprave plan koji će omogućiti da se njegov kapacitet što bolje iskoristi, što do sada nije bio slučaj.

– Pripremili smo program funkcionisanja Doma omladine i donijeli Pravilnik za njegovo korištenje. Sada je potrebno da nadležni, gradonačelnik i Skupština grada razmotre taj plan. Ukoliko on bude usvojen, krenuće se sa realizacijom svih tih planiranih aktivnosti – naveo je predsjednik Programskog savjeta Davor Strika.

Naveo je da u narednim danima očekuju stav Grada na pripremljen prijedlog. Objasnio je da je predloženo više opcija, te da se jedna odnosi na izmenu trenutnog statusa Doma omladine.

– Jedan od predloga je da Dom omladine bude izdvojena institucija, što trenutno nije slučaj. On se trenutno nalazi pod nadležnošću Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport Gradske uprave i nije samostalan. Isto tako, postoji ideja da se pored postojećeg kadra angažuju ljudi koji bi mogli preko programa ili projekata sarađivati sa međunarodnim institucijama, grantovima i fondovima. Na taj način bi mogli pomoći u funkcionisanju Doma omladine – istakao je Strika.

Na pitanje koja opcija je bolja Strika je odgovorio da Programski savet „ne preferira nijednu od opcija“.

– Mi smo naveli prednosti za svaku od njih, a cilj obje opcije je da povećamo cirkulaciju mladih ljudi, prisutnost omladinskih organizacija, veći broj investicija i saradnje s međunarodnim organizacijama i fondovima – rekao je on.

Strika je objasnio da bi prva opcija omogućila Domu omladine da konkuriše samostalno prema fondovima, ako dobije status izdvojene ustanova ili institucije.

– Sada to ne može, jer spadaju pod nadležnost resornog odjeljenja – naveo je on.

Izdvajanje Doma omladine kao samostalne ustanove sa sobom donosi i povećanje budžeta za njen rad. Strika kaže da te dodatne troškove treba posmatrati kao investicuju za poboljšanje položaja mladih ljudi. Dodao je da bi ta izdvajanja trebala ići preko budžeta grada.

Kada je u pitanju druga opcija, on je dodao da bi kroz angažman ljudi koji imaju iskustvo u omladinskom sektoru pokušali uraditi reafirmaciju Doma omladine.

Član Programskog savjeta iz nevladinog sektrora Ilija Trninić je dodao da je Savjet napravio dokumenat koji govori kako u budućnosti treba da se oživi Dom omladine.

– U programskom dijelu smo tačno koncipirali da postoje takozvani dnevni, sedmični, mjesečni i godišnji sadržaji – naveo je on.

Kazao je da su razmatrali i druga pitanja, pored statusa Doma omladine, te eventualnog uvođenja programskog direktora koji bi se bavio isključivo programom i sadržajem.

– Bavili smo se i načinom finansiranja odnosno predložili smo modalitet po kome trebaju da se finansiranju programske stvari. Isto tako razvili smo i smjernice rada i djelovanja Doma omladine sa određenim modalitetima. To su zapravo standardi po kojima će on raditi, a koji se tiču četiri aspekta, među kojima su programski, tehnički, etički i ljudski potencijal – naveo je  Trninić.

Iako je tek sada pripremljen Program rada, Trninić je dodao da su u Domu omladine posljednjih nekoliko mjeseci već vidljive promjene u odnosu na raniji period.

– Posljednjih četiri do pet mjeseci Dom omladine je pun mladih ljudi. Primjetan je i povećan broj korisnika u odnosu na neki raniji period, što pokazuje da je sada Dom omladine pun mladih ljudi i različitih manifestacija i dešavanja – istakao je on.

Festivali, projekcije i sajmovi

Dom omladine ima prostor koji je pogodan za provođenje cijele lepeze aktivnosti kao što su: festivali, izložbe, sajmovi, konferencije, javne tribine, projekcije filmova, pozorišne predstave, razne promocije, sportsko-rekreativne aktivnosti i slično.

Na površini od oko 1.300 metara kvadratnih ima tri hola od čega je u holu 1 izrađen galerijski zid pogodan za sve vrste izložbi, hol 2 je prihvatljiv za razne oblike aktivnosti zbog svoje komunikacije sa svim dijelovima objekta, kao i hol 3 koji u svojoj konfiguraciji ima i malu binu. Zatvorene prostorije sačinjavaju salu amfiteatra opremljenu sa 145 sjedišta i binom veličine oko 30 metara kvadratnih i bekstejdž prostorom veličine od oko 80 kvadrata, internet salu i staklenac s lako pokretljivim nameštajem, koji se oblikuje po potrebi zadane aktivnosti, kapaciteta od oko 30 učesnika.

Pravilnik

Davor Strika je rekao da su Pravilnikom za korištenje Doma omladine definisana pravila unutar kojih omladinske organizacije i mladi ljudi mogu da koriste prostorije Doma.

– On je predviđen za sve omladinske organizacije i organizacije za mlade, koje su kao takve registrovane u omladinskom registru grada Banjaluka. Naravno, Dom omladine mogu da koriste i druge organizacije čiji su projekti u sklopu omladinskog aktivizma i u skladu s omladinskom politikom grada – kazao je on.

(Srpskainfo)