policija-rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske poziva građane da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke Vlade Srpske, odnosno Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu virusa korona i lokalnih štabova za vanredne situacije i napominje da su Krivičnim zakonikom Srpske jasno definisana krivična djela protiv zdravlja ljudi, koja se odnose na prenošenje zarazne bolesti i neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti.

“Članom 194 ‘Prenošenje zarazne bolesti’ zakona je definisano da ‘ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadležni organ određuje preglede, dezinfekciju, izdvajanje bolesnika ili neke druge mjere za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti kod ljudi, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine'”, ističu iz MUP-a.

U saopštenju se dodaje i da se u članu 196 “Neprimjenjivanje mjera za zaštitu od zarazne bolesti” kaže da “ko u bolnici, porodilištu, internatu, školi, privrednom društvu ili drugoj organizaciji ili radnji u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vrše higijenske usluge, ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere ili suprotno zdravstvenim propisima primi na rad ili drži na radu lice koje boluje od zarazne bolesti, pa usljed toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine”.

Iz MUP-a naglašavaju da su za ove osnovne oblike krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonikom Srpske, propisani i kvalifikovani oblici za koje su, u zavisnosti od posljedice, predviđene i strože kazne.

 (Banjaluka.net)