mz 1

BANJA LUKA, 25. septembra – Savjeti mjesnih zajednica do kraja meseca trebaju Gradskoj upravi dostaviti listu prioriteta za iduću godinu, a na listi potreba za dobar dio naselja nalaziće se zahtjevi za poboljšanje putne infrastrukture.

Iako se bliži kraj roka za njihovu predaju, još nisu svi pripremili svoje zvanične prioritete, ali većina poručuje da je manje-više jasno šta je u svakoj mjesnoj zajednici potrebno riješiti.

Predsjednik Savjeta MZ Dragočaj Slavenko Tadić je rekao da je za njih prioritet izgradnja puta kroz Ramiće, prema Kuljanima.

– Pored toga, puta potrebna je i rekonstrukcija saobraćajnice od novog mosta u Dragočaju do bivšeg Unisa, odnosno Poslovne zone Ramići – rekao je Tadić i dodao da je dužina oba putna pravca od po dva kilometra.

Kazao je da treba završiti vanjsko uređenje Doma kulture te da za taj prostor treba obezbijediti namještaj.

mz

– Sadašnji sadržaji ambulante su prevaziđeni. Potrebno je izgraditi novu ili preurediti neki postojeći prostor koji bi služio u te svrhe. Oko desetak hiljada ljudi gravitira sadašnjoj ambulanti. Pored mještana Dragočaja, nju koriste stanovnici Barlovca, Ramića, pa i Kuljana i Prijakovaca –precizirao je on.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Petrićevac Zoran Savanović je rekao da će tokom ove sedmice napraviti konačan prijedlog za Gradsku upravu te da će se sigurno većina prioriteta odnositi na saobraćaj.

Naglasio je da će jedan od najznačajnijih sigurno biti nastavak izgradnje ulice kralja Aleksandra I Karađorđevića, odnosno puta prema naselju Motike.

– Pošto je Petrićevac gradska mjesna zajednica sa najviše makadamskih ulica, ići ćemo s prijedlogom da se nekoliko takvih ulica asfaltira. Isto tako, tražićemo da se nastavi rekonstrukcija ulice Jovice Savinovića. Naravno, insistiraćemo i da se ispuni obećano, a to je da se Banijska i Ljevčanska ulica saniraju, pošto su uništene zbog aktuelnih radova u ulici kralja Aleksandra I Karađorđevića – naveo je Savanović.

 

I u Savjetu mjesne zajednice Potkozarije su potvrdili da će se dobar dio njihovih prioriteta odnositi na poboljšanje putne infrastrukture.

– Dobar dio centralnog Potkozarija je riješen ali ostali su zaseoci koji imaju velikih problema sa lošim putevima i na te probleme ćemo se koncentrisati. Isto je vodosnabdijevanjem. Ima dosta zaseoka koja nisu u cjelosti pokrivena mrežom i u kojima treba izgraditi pojedine krakove cjevovoda – rekao je predsjednik Savjeta ove MZ Đurađ Ivić.

U mjesnoj zajednici Lauš 2 su rekli da će 27. septembra oformiti konkretan prijedlog za Gradsku upravu.

– Skupljamo prijedloge građana. Tu ima i stvari koje smo ranije predložili a koje do sada nisu bile prihvaćene, pa sve to treba svrstati i sagledati. Potom ćemo sastaviti konačni prijedlog – naveo je predsjednik Savjeta ove mjesne zajednice Milan Granula.

Priprema budžeta

U okviru priprema za izradu nacrta gradskog budžeta za 2020. godinu Grad je uputio dopise savjetima svih 57 mjesnih zajednica da do 1. oktobra dostave prioritete iz oblasti saobraćajne i komunalne infrastrukture.

Prijedlozi savjeta mjesnih zajednica su jedan od kriterijuma prilikom izrade programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za narednu godinu.

– Prioritete je potrebno klasifikovati po vrstama, na primjer: komunalna oprema, vodovod, kanalizacija i javna rasvjeta, kako bi u skladu sa sredstvima budžeta raspoloživim za ove namjene bio sačinjen što kvalitetniji prijedlog ovih programa – naveli su ranije iz Gradske uprave.

(Srpskainfo)