tolerancija

Univerzitet u Kaliforniji objavio je izveštaj o indeksu inkluzivnosti za ovu godinu, prema kojem je Holandija najtolerantnija zemlja u svetu, među prvih dvadeset država čak 15 su evropske, dok se BiH nalazi na 45. poziciji, od ukupno 132 ocjenjivane zemlje.

Poslije Holandije slijede Švedska, Norveška, Portugalija, Irska, Velika Britanija, Kanada, Finska, Luksemburg i Danska.

Na listi najtolerantnijih su još Njemačka, Austrija, Belgija i Australija.

Među dvadeset prvih zemalja prema indeksu inkluzivnosti, čak 15 ih je iz Evrope, a preostalih pet su Kanada, Južnoafrička Republika, Australija, Argentina i Dominikanska Republika.

Inače, glavni parametri koje ocjenjuje izvještaj su inkluzivnost građana u pogledu pola, invaliditeta, rase, etničke i religijske pripadnosti i brojnih drugih oblasti.

BiH je na 45. poziciji po tolerantnosti od ukupno 132 ocenjivane zemlje.

Od zemalja iz regiona, Hrvatska na je trinaestom mestu, Slovenija na 30, a Srbija zauzima 40. poziciju.

Nešto manje tolerantne su, prema indeksu inkluzivnosti, Sjeverna Makedonija koja je na 80. i Crna Gora na 81. poziciji.

Najmanje inkluzivne zemlje u svijetu su Jemen, Irak, Sudan, Maroko i Ruanda.

 (Nezavisne)