stabla

BANJA LUKA, 18. februara – Devetnaest novih, mladih stabala biće zasađeno u gradskom drvoredu u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića. Sadnja će biti obavljena na mjestima na kojima su u ranijem periodu uklonjena oboljela stabla, koja su predstavljala opasnost za prolaznike.

U ovom drvoredu nedavno je preventivno uklonjeno 17 stabala, za koja je, Studijom o zdravlju gradskih drvoreda, utvrđeno da su trula i oboljela. Pored toga, u ovom drvoredu ovih dana će biti uklonjena još dva oboljela stabla, umjesto kojih će biti zasađene nove sadnice.

U okviru obnove gradskih drvoreda i sadnje novih, ovog proljeća biće organizovana i već tradicionalna sadnju tzv. Aleje maturanata, u okviru koje će biti zasađeno stotinjak novih stabala.

 (Banjaluka.net)