fzo

BANJA LUKA, 15. januara – Poslovnica Fonda zdravstvenog osiguranja RS u Banjaluci juče je bila dupke puna jer su brojni građani pohrlili da se informišu na koji način će ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu s obzirom na to da od Nove godine Zavod za zapošljavanje ne posreduje između nezaposlenih i Fonda zdravstva.

Veće gužve zabilježene su i u poslovnicama fonda u drugim gradovima Srpske, a među građanima koji su čekali u dugim redovima bilo je i onih osiguranika koji su došli da ovjere svoje zdravstvene knjižice budući da je iza nas bilo mnogo neradnih dana. U Fondu zdravstvenog osiguranja kažu za “Glas Srpske” da građani dolaze i raspituju se, navodeći da niko ne treba da strahuje da će ostati bez osiguranja, jer je prema novim zakonskim rješenjima ostavljen prelazni period do kraja februara kako bi bile razdvojene evidencije, a osiguranici mogli nesmetano da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Naglašavaju da su u konkretnom slučaju to lica bez prihoda, odnosno oni koji nisu osigurani po nekom drugom osnovu, a pri tome nisu u stanju da sami plaćaju zdravstveno osiguranje.

Podsjetili su da su izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju RS i Zakona o posredovanju, zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti stvoreni uslovi za razdvajanje sticanja statusa nezaposlenog od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike.

– Građani koji su na zdravstveno osiguranje bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti putem Zavoda za zapošljavanje RS od 1. januara ove godine pravo na osiguranje ostvaruju direktno u fondu i mi sprovodimo prijavu na osiguranje prema utvrđenim osnovama – pojasnili su u fondu i dodali da RS slijedi primjere zemalja iz okruženja.

U fondu ističu da, prema zakonskim izmjenama, postoji 17 osnova po kojima građani mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, navodeći da se prvi put daje mogućnost da osnov za osiguranje bude starosno doba, specifična bolest, lica bez prihoda i slično. Stanovnici do kraja februara treba da se jave u nadležnu poslovnicu fonda i saznaju po kom osnovu će ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Na primjer, oni koji to pravo budu ostvarivali po osnovu statusa “lice bez prihoda” moraće donijeti potvrdu Poreske uprave RS kojom dokazuju da nemaju prihode.

– Na ovaj način bi trebalo da budu spriječene zloupotrebe sistema, jer je dosadašnja praksa pokazala da postoje mnogi koji ostvaruju prihode po raznim osnovama, formalno nezaposlena lica ili rade u inostranstvu, a ostvaruju prava na teret osiguranika koji plaćaju doprinose u Srpskoj – naveli su u Fondu zdravstva.

U Zavodu za zapošljavanje RS kažu da je jedan od ciljeva izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti da bude utvrđena stvarna ponuda radne snage na tržištu. Dodali su da prema odredbama novih zakonskih akata vode evidenciju o nezaposlenim, licima koja traže promjenu zaposlenja, kao i o onima koji ostvaruju prava po osnovu nezaposlenosti.

– Nezaposlenim se smatraju građani prijavljeni na evidenciju zavoda od 15 do 65 godina starosti, sposobni ili ograničeno sposobni za rad, a koji aktivno traže posao i raspoloživi su za rad. Smatra se da je nezaposleni raspoloživ za rad ako se odaziva na svaki poziv zavoda radi pripreme za zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju – kazali su u zavodu za “Glas Srpske”. Podsjetili su da su od 1. januara lica koja su ranije bila prijavljena kao pasivni tražioci posla obrisana sa evidencije, te da oni koji žele da budu ponovo na evidenciji zavoda kao aktivni tražioci posla treba da se prijave u najbliži biro i regulišu svoj status

JAVLjANjE NA BIRO

U Zavodu za zapošljavanje RS kažu da, prema novim zakonskim rješenjima, nisu mijenjani rokovi javljanja na evidenciju.

– Nezaposleni i dalje imaju obavezu prijavljivanja na evidenciju jednom u 60 dana, a korisnici novčane naknade svakih 30 dana. Međutim, lice koje aktivno traži zaposlenje ostvaruje više puta kontakt sa svojim savjetodavcem u tih 60 dana, zavisno od toga kako se izjasnilo u izradi individualnog plana zapošljavanja – istakli su u zavodu.

(Glas Srpske)