BANJALUKA, 09. decembra – Prijedlogom zakona o zvanjima u RS biće predviđeno da studenti koji su diplomirali po starom programu na nekim od javnih univerziteta u RS dobiju zvanje master uz ispunjavanje određenih uslova koji će zavisiti od fakulteta na kojem su diplomirali, potvrđeno je “Nezavisnim”.

Naime, tu ekvivalenciju bi vršile visokoškolske ustanove, dok bi se ti uslovi, u zavisnosti od fakulteta do fakulteta, odnosili na izradu i odbranu master rada ili na polaganje određenog broja ispita. Pored toga, saznajemo da postoji i mogućnost da na nekim fakultetima, nakon uzimanja u obzir svih parametara tokom studiranja određene generacije, neće trebati ispunjavati nikakve uslove.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kažu da je Narodna skupština RS na sjednici u novembru prihvatila Nacrt zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja.

Prema njihovim riječima, nacrtom je bilo predviđeno da ranija akademska titula stečena završetkom osnovnog studija, čime se sticala visoka stručna sprema, bude izjednačena sa akademskim nazivom master uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja, na način kako je utvrđeno opštim aktom visokoškolske ustanove, objavile su Nezavisne novine.

“Ovdje se ne radi o automatskom izjednačavanju visoke stručne spreme sa akademskim nazivom master, već je propisano ispunjavanje određenih uslova koje propiše visokoškolska ustanova, kao što je, primjera radi, izrada i odbrana master rada, polaganje određenog broja ispita i slično”, precizirali su u Ministarstvu.

Oni su pojasnili da je u toku izrada prijedloga navedenog zakona, a da je radna grupa koja radi na njegovoj izradi, uzimajući u obzir komentare i sugestije akademske zajednice i stručne javnosti, predložila da ovu ekvivalenciju rade fakulteti.

“Da se ekvivalencija vrši uzimajući u obzir broj časova koje je student pohađao, predmeta koje je položio, godina trajanja studija, nastavne planove i programe i studijske programe i slično, te da visokoškolske ustanove uzimajući gore navedeno u obzir vrše ekvivalenciju ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem”, rekli su u ovom ministarstvu.

Istakli su da, koje god rješenje bude prihvaćeno, neće biti automatskog izjednačavanja ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem, nego će studenti morati ispuniti određene uslove kako bi stekli zvanje master.

Radoslav Grujić, prorektor za nastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, rekao je da će usvajanjem ovog zakona studenti matičnom univerzitetu i fakultetu podnijeti zahtjev da im izvrše ekvivalenciju, jer su oni jedini kompetentni i znaju šta su studenti učili tokom studija na tom fakultetu. “Onda će fakulteti njima shodno određenim parametrima izvršiti kalkulacije i reći da li se odmah priznaje master ili će reći da treba položiti neku malu razliku ili će, najvjerovatnije, za jedan broj fakulteta biti potrebna samo izrada rada”, pojasnio je Grujić i dodao da će sva rješenja nakon usvajanja zakona fakulteti, odnosno univerziteti predložiti u vidu pravilnika.