Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt izbornog zakona kojim je uređeno da izbore za organe vlasti u Srpskoj sprovodi Republička izborna komisija, gradske, odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koje će imenovati nadležni organi Republike Srpske.

Nacrtom izbornog zakona Srpske je predviđeno da se njegovim stupanjem na snagu neće primjenjivati odredbe Izbornog zakona BiH koje uređuju izbor poslanika Narodne skupštine, delegata Vijeća naroda Srpske, predsjednika i potpredsjednika Srpske, delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Srpske, odbornika skupštine grada, odbornika skupštine opštine, gradonačelnika, načelnika opštine, imenovanje organa za sprovođenje izbora za zakonodavni, predstavničke i izvršne organe vlasti u Srpskoj.

Novina u odnosu na važeći zakon je uređivanje izbora delegata u Dom naroda u Parlamentranoj skupštini BiH iz Republike Srpske i zaštita izbornog prava kojom je predviđeno da će ovu zaštitu pružati, pored organa za sprovođenje izbora, Vrhovni sud Republike Srpske, prenosi RTRS.

Nacrt zakona biće upućen u javnu raspravu jer se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zaiteresovani građani.

Usvojen je i Zaključak u vezi Nacrta izbornog zakona Republike Srpske.