U posljednjih 24 časa, na području Republike Srpske komunalna policija je iskontrolisala 947 osoba za mjere kućne izolacije, a utvrđeno je da ih dvije osobe nisu ispoštovale, saopšteno je u saopštenju Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS.

Na sajtu koronavirususrpskoj.com je objavljeno da su, po dostavljenim izvještajima policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i komunalnih policajaca, mjere prekršili:

Darko (Branko) Krsmanović, Bijeljina Dragica (Cvijetin) Krsmanović, Bijeljina

Do sada su komunalni policajci iskontrolisali 52.654 osobe za mjere kućne izolacije od čega njih 249 ovu mjeru nije ispoštovalo.

Komunalni policajci u Republici Srpskoj i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova do sada su utvrdili da 256 osoba nije ispoštovala mjeru kućne izolacije.

(Nezavisne)


Novum
Novum
Novum
Novum