misin han

BANJA LUKA, 09. avgusta – Dotrajali objekat društvenog doma u Mišinom hanu, biće uskoro obnovljen i stavljen na raspolaganje mještanima u okviru aktivnosti na oživljavanju društvenih sadržaja na selima i prigradskom području.

Naredne sedmice biće raspisan tender za izbor izvođača ovog posla, koji će obuhvatiti sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta u Mišinom hanu, koji danas nastanjuje oko 3.500 stanovnika.

Kako je predviđeno projektom, u prizemlju budućeg objekta nalaziće se višenamjenska sala i apoteka, dok je na spratu predviđena kancelarija mjesne zajednice.

Prema podacima Odjeljenja za komunalne poslove, predviđena je detaljna obnova ovog objekata, koja uključuje potpunu saanciju unutrašnjeg i spoljnjeg dijela društvenog doma.

U okviru obnove društvenih domova i oživljavanja društvenih sadržaja u ruralnim sredinama, prošle godine je u Ljubačevu izgrađen potpuno novi objekat, dok su obnovljeni odnosno završeni objekti domova u Verićima, Dragočaju i Debeljacima.

Novi dom sagrađen je i u Krminama, gdje je u toku druga faza završnih radova na objektu kako bi bio u potpunosti završen i stavljen na raspolaganje mještanima tog kraja.

Istovremeno, rade se projekti sanacije društvenih domova u Rekavicama, Piskavici i  Zalužanima, koji će se raditi u narednom periodu.

(Banjaluka.net)