pravna pomoc

BANJA LUKA, 22. januara – Služba pravne pomoći Gradske uprave, tokom 2019. godine, pružila je građanima 7.178 besplatnih usluga.

Prema podacima Odjeljenja za opštu upravu, od ukupnog broja usluga, sačinjeno je 4.056 raznih pismenih podnesaka kao što su tužbe, žalbe, prigovori, prijedlozi i slično, te data su 3.122 usmena pravna savjeta.

-Kada je u pitanju prošla godina, primjetno je povećanje broja građana koji su se obratili Službi pravne pomoći. Različiti su razlozi i oblasti za koje građani traže pravnu pomoć – od sastavljanje prigovora u izvršnom postupku radi naplate komunalnih usluga, preko žalbi iz oblasti stambenog zbrinjavanja osoba sa statusom porodica poginulih boraca i RVI, pa do pomoći prilikom sastavljanja različitih podnesaka u parničnom i vanparničnom postupku – navode iz Odjeljenja za opštu upravu.

(Srpskainfo)