osiguranje

Da biste u Srpskoj ubuduće bili zdravstveno osigurani na teret države kao osoba bez prihoda, mjesečna primanja po članu vašeg porodičnog domaćinstva ne mogu prelaziti najnižu platu u RS ili 520 KM ove godine.

Oni čija mjesečna primanja prelaze ovaj iznos moraće sami sebi da uplaćuju doprinose za zdravstvo u iznosu od 80 KM mjesečno, ako žele da budu zdravstveno osigurani.

Ovo sve u slučaju, naravno, da ne postoji nijedan drugi osnov za obavezno zdravstveno osiguranje ili da se pravo na osiguranje ne može ostvariti preko nekog drugog osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS, najčešće supružnika.

Sve to je navedeno u nedavnim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, te novom Pravilniku o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji, zdravstvenoj knjižici i elektronskoj zdravstvenoj knjižici, koji je krajem prošle godine donio Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Honorarci

Ovo je novost za sve one ljude u Srpskoj koji su do Nove godine bili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposleni, te na taj način bili i zdravstveno osigurani na teret Republike, ali naročito za one koji su istovremeno radili takozvane honorarne poslove.

Po evidencijama Poreske uprave RS, u prvih 11 mjeseci prošle godine bilo je ukupno 22.789 ljudi koji su imali honorarne poslove, odnosno radili su po ugovoru o djelu i autorskim ugovorima. Tačnije, ukupno 19.877 ljudi imali su novčana primanja po osnovu ugovora o djelu, a od toga njih gotovo pola, ili čak 9.678, nije istovremeno imalo redovni posao i primanja po osnovu redovnog rada.

Istovremeno, ukupno 2.912 ljudi je imalo primanja po osnovu autorskih ugovora, a od toga je za njih 1.771 to bilo dodatni posao, jer su imali i primanja po osnovu redovnog rada. Za preostalih 1.141 ljudi, autorski ugovor bio je jedini po kojem su imali ova primanja.

Asistenti

Kako je Srpskainfo već objavila, među onima koji u RS rade po ugovoru o djelu su, recimo, i asistenti u nastavi, čiji posao je da tokom nastave pomažu djeci sa smetnjama u razvoju, da bi i oni mogli da pohađaju školu. Za ljude koji rade na ovaj način, podsjećamo, poslodavci nemaju obavezu da uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, a velika promjena za mnoge od njih je nastala od Nove godine, jer osiguranje neće moći da imaju ni kao nezaposleni, odnosno preko Zavoda za zapošljavanje.

Koliko od njih će sada biti u situaciji da moraju sami sebi da uplaćuju doprinos za zdravstvo još je teško procijeniti. I iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS već su rekli da će prve podatke o tome koliko se osiguranika prijavilo po novim osnovama na zdravstveno osiguranje imati početkom marta, a detaljnije analize kasnije.

Sami plaćaju

Iz Fonda su više puta rekli, međutim, i da će sva lica koja su bez prihoda, odnosno imaju mjesečne prihode manje od 520 KM po članu domaćinstva, i dalje imati zdravstveno osiguranje na teret RS, kao i do sada.

– S druge strane, lica koja su po raznim osnovama ostvarivala prihode, a nisu bila obavezno osigurana, imaju mogućnost da se lično uključe u obavezno zdravstveno osiguranje, a ne kao što je sada bio slučaj, da ovo pravo ostvaruju na teret društva – ističu u FZO.

I dalje velike gužve

Gužve u poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS su velike, a mnogi građani i dalje pristižu da bi provjerili šta treba da urade da bi po novim propisima za nezaposlene riješili zdravstveno osiguranje.

– Ovakve gužve ne pamtim od kako idem da ovjerim knjižicu – rekla nam je jedna Banjalučanka koja je nedavno posjetila poslovnicu FZO u najvećem gradu Srpske radi rješavanja osiguranja.

(Srpskainfo)