GRADIŠKA, 10. novembra – Nemanja, David i Pavle Kovačević iz Gradiške, u roku godinu dana, ostali su bez oba roditelja, te je brigu o njima preuzela baka Milka koja je penzioner.

Prijatelji porodice Kovačević, obratili su se javnosti sa apelom za pomoć dječacima.

Novac možete uplatiti na sljedeći račun:

Milka (Jovo) Kovačević
NLB Razvojna banka: 562-007-81858303-46